Lesprogramma module 'Wet- en regelgeving'

Lesprogramma module “Wet- en regelgeving Leerplicht RMC”:

•  Rol en verantwoordelijkheden – de ambtseed
•  Algemene Wet Bestuursrecht en haar relatie met wet- en regelgeving leerplicht/RMC
•  Privacy en Wet Bescherming persoonsgegevens
•  Behandeling Leerplichtwet, kwalificatieplicht, RMC wet- en regelgeving
•  Schorsen en verwijderen
•  Particulier onderwijs
•  Vrijstellingen