BOA Domein II

Onder Domein II vallen de BOA's die zich bezighouden met natuur en milieu, arbeidsinspectie, voedsel- en warencontroles, dierenwelzijn, openbare gezondheid en fysieke leefomgeving. De zogenoemde milieuboa is vooral belast met de opsporing van (economische) milieudelicten. BOA's uit Domein II zijn verder onder andere milieuopsporingsambtenaren, jachtopzieners, boswachters en flora- en faunabeheerders.


OPLEIDING BOA BASISBEKWAAMHEID

Iedereen die aan de slag wil als BOA, of al BOA is en een opsporingsbevoegdheid wil verlengen, volgt eerst de opleiding BOA Basisbekwaamheid. Deze opleiding bestaat uit de theoriemodule Rechtskennis en de praktijkmodule Gespreks- en benaderingstechnieken. Nadat u voor beide onderdelen van de opleiding BOA Basisbekwaamheid bent geslaagd, ontvangt u het Getuigschrift BOA, op grond waarvan u voor 5 jaar kunt worden aangesteld.

U kunt kiezen uit 2 varianten van de opleiding BOA Basisbekwaamheid:

  1. De uitgebreide, klassikale opleiding BOA Basisbekwaamheid (9 dagen). Heeft u een MBO werk- en denkniveau en wilt u de opleiding klassikaal volgen, dan is deze variant voor u bedoeld.
  2. De digitale opleiding BOA Basisbekwaamheid (e-learning). Tijdens deze opleiding bestudeert u de theoretische onderdelen zelfstandig via het online SPV-Leerplein. Het praktische onderdeel Gespreks- en Benaderingstechnieken oefent u klassikaal met een professionele acteur.

Daarnaast is er een speciale cursus Gespreks- en benaderingstechnieken.

 


PERMANENTE HER- EN BIJSCHOLING

Om de opsporingsbevoegdheid na vijf jaar te kunnen verlengen, moet de BOA in domein II daaraan voorafgaand de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) hebben gevolgd. Dit houdt in dat de BOA binnen vijf jaar vier modules met succes moet hebben behaald.

De PHB-modules zijn:

1. Wettelijke Kaders Milieu generiek (WKMg)

2. Wettelijke Kaders Milieu specifiek (WKMs)

3. Sanctionerend optreden (grijs)

4. Sanctionerend optreden (groen)


ALERT(ER) AAN HET WERK

De training Alert(er) aan het werk is bedoeld voor BOA's en toezichthouders die regelmatig op drukke plekken moeten werken. Het leert om op basis van proactief en preventief werken vroegtijdig afwijkende gedragingen en verdachte indicatoren te herkennen om daarop effectief te kunnen reageren. De training duurt één dag.


BEWUST OMGAAN MET SOCIAL MEDIA

Social media spelen een steeds grotere rol in het werkveld van de BOA. BOA's worden steeds vaker gefilmd of gefotografeerd door omstanders. Aan de andere kant kunnen BOA's social media nuttig inzetten om informatie te vergaren. Hoe ga je daar mee om? Daarvoor is de eendaagse training Bewust omgaan met social media.


ID-CONTROLE

Heeft u in uw werk te maken met het vaststellen van de identiteit van personen aan de hand van paspoort, rijbewijs e.d? Wilt u in één dag leren hoe u in een quickscan ID-documenten op echtheid kunt beoordelen? Dan is de opleiding ID-controle voor u bedoeld!


RTGB GEWELDSBEHEERSING

Bent u werkzaam als BOA met politiebevoegdheden, inclusief geweldsbevoegdheid? Dan bent u verplicht om jaarlijks de training RTGB Geweldsbeheersing te volgen. 


STRAFRECHT VERSUS BESTUURSRECHT

Voor wie in het werk te maken heeft met strafrechtelijke en bestuurlijke handhaving is er de basisopleiding Strafrecht versus Bestuursrecht.


DRUGS

Wordt u tijdens het werk regelmatig geconfronteerd met drugs en/of drugsgebruikers en wilt u uw kennis op dit gebied vergroten? Dan is de praktische opleiding over Drugs bestemd voor u!


IN CONTACT MET VERWARDE PERSONEN

Deviant gedrag, gestoord gedrag, afwijkend gedrag: het zijn veelgebruikte begrippen voor gedrag dat als bedreigend en onvoorspelbaar wordt ervaren. In de training In Contact met Verwarde Personen en de bijbehorende workshop leert u deviant gedrag (beter) te begrijpen, te herkennen en te hanteren.CURSUS AVG EN WPG VOOR BOA'S

Tijdens de cursusdag AVG en Wpg voor BOA's wordt de veranderde privacywetgeving sinds 25 mei 2018 voor BOA’s behandeld. Het programma gaat in op de wet- en regelgeving, de achtergronden en parlementaire geschiedenis om een beter begrip te kunnen hebben van het doel en de strekking van dit onderwerp.