BOA domein III

Onder Domein 3 vallen de BOA's die werkzaam zijn als leerplichtambtenaar in het onderwijs. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet door scholen, instellingen, ouders, verzorgers en jongeren. Elke gemeente moet ten minste één leerplichtambtenaar in dienst hebben.


OPLEIDING BOA BASISBEKWAAMHEID DOMEIN III


Wilt u aan de slag als BOA in domein 3, of wilt u uw opsporingsbevoegdheid verlengen, dan volgt u eerst de opleiding BOA Basisbekwaamheid Domein III. Deze opleiding bestaat uit de theoriemodule Rechtskennis en uit de praktijkmodule Gespreks- en benaderingstechnieken. Nadat u voor beide onderdelen van de opleiding BOA Basisbekwaamheid bent geslaagd, ontvangt u het Getuigschrift BOA, op grond waarvan u voor vijf jaar kunt worden aangesteld.

Er is ook een speciale cursus Gespreks- en benaderingstechnieken.

 


PERMANENTE HER- EN BIJSCHOLING

In het eerste jaar na aanstelling of na verlenging van uw opsporingsbevoegdheid, begint u met de Permanente Her- en Bijscholing (PHB domein III). De PHB Domein III bestaat uit vier modules. Elke module van de PHB moet steeds binnen één jaar worden behaald, te beginnen met module 1. Wanneer u na vijf jaar de vier PHB-modules heeft behaald, wordt uw akte van opsporingsbevoegdheid voor vijf jaar verlengd. Het is niet toegestaan de modules versneld te volgen.


BEWUST OMGAAN MET SOCIAL MEDIA

Social media spelen een steeds grotere rol in het werkveld van de BOA. BOA's worden steeds vaker gefilmd of gefotografeerd door omstanders. Aan de andere kant kunnen BOA's social media nuttig inzetten om informatie te vergaren. Hoe ga je daar mee om? Daarvoor is de eendaagse training Bewust omgaan met social media.


BESTUURLIJK HANDHAVEN

Voor wie in het werk te maken heeft met strafrechtelijke en bestuurlijke handhaving is er de basisopleiding Bestuurlijk Handhaven.