BOA domein VI

Domein VI is een beetje een vreemde eend in de bijt als het gaat om de BOA Domeinen. In dit domein vallen BOA's voor wie de overige vijf domeinen qua bevoegdheid niet toereikend zijn voor een goede taakuitoefening. Onder Domein VI vallen bijvoorbeeld BOA's werkzaam bij of voor een landelijke overheidsinstantie, zoals de hoofdofficier van Justitie van een parket, de commandant van de Koninklijke Marechausse of de directeur van het CJIB, maar ook bijvoorbeeld Agentschap Telecom. 

Onder Domein VI vallen ook de zgn. Politieboa's: zij kunnen zijn aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en/of andere taken ten dienste van de politie. Gedacht kan worden aan meldkamercentralisten, baliemedewerkers, koeriers, medewerkers arrestantenzorg of medewerkers arrestantenvervoer etc.


OPLEIDING BOA BASISBEKWAAMHEID

Iedereen die aan de slag wil als BOA of al BOA is en zijn of haar opsporingsbevoegdheid wil verlengen volgt de opleiding BOA Basisbekwaamheid. Deze bestaat uit de theoriemodule Rechtskennis en de praktijkmodule Gespreks- en benaderingstechnieken. Nadat u voor beide onderdelen van de opleiding BOA Basisbekwaamheid bent geslaagd, ontvangt u het Getuigschrift BOA, op grond waarvan u voor 5 jaar kunt worden aangesteld.

U kunt kiezen uit 2 varianten van de opleiding BOA Basisbekwaamheid:

  1. De uitgebreide, klassikale opleiding BOA Basisbekwaamheid (9 dagen). Heeft u een MBO werk- en denkniveau en wilt u de opleiding klassikaal volgen, dan is deze variant voor u bedoeld.
  2. De digitale opleiding BOA Basisbekwaamheid (e-learning). Tijdens deze opleiding bestudeert u de theoretische onderdelen zelfstandig via het online SPV-Leerplein. Het praktische onderdeel Gespreks- en Benaderingstechnieken oefent u klassikaal met behulp van een professionele acteur.

Daarnaast is er een speciale cursus Gespreks- en benaderingstechnieken.

 


WIJKGERICHT WERKEN

Bent u BOA of toezichthouder in de wijk? Dan moet u intensief samenwerken met de lokale politie en partners in de wijk om bij te dragen aan de leefbaarheid en veiligheid (integraal werken). Bovendien moet u uzelf nadrukkelijk in de wijk positioneren. Hoe pakt u dit aan? De opleiding Wijkgericht werken biedt u handvatten. 


BEWUST OMGAAN MET SOCIAL MEDIA

Social media spelen een steeds grotere rol in het werkveld van de BOA. BOA's worden steeds vaker gefilmd of gefotografeerd door omstanders. Aan de andere kant kunnen BOA's social media nuttig inzetten om informatie te vergaren. Hoe ga je daar mee om? Daarvoor is de eendaagse training Bewust omgaan met social media.


RTGB GEWELDSBEHEERSING

Bent u werkzaam als BOA met politiebevoegdheden, inclusief geweldsbevoegdheid? Dan bent u verplicht om jaarlijks de training RTGB Geweldsbeheersing te volgen. 


BESTUURLIJK HANDHAVEN

Voor wie in het werk te maken heeft met strafrechtelijke en bestuurlijke handhaving is er de basisopleiding Bestuurlijk Handhaven.


OMGAAN MET VERWARDE PERSONEN

Deviant gedrag, gestoord gedrag, afwijkend gedrag: het zijn veelgebruikte begrippen voor gedrag dat als bedreigend en onvoorspelbaar wordt ervaren. In de training Omgaan met Verwarde Personen en de bijbehorende workshop leert u deviant gedrag (beter) te begrijpen, te herkennen en te hanteren.


CURSUS AVG EN WPG VOOR BOA'S

Tijdens de cursusdag AVG en Wpg voor BOA's wordt de veranderde privacywetgeving sinds 25 mei 2018 voor BOA’s behandeld. Het programma gaat in op de wet- en regelgeving, de achtergronden en parlementaire geschiedenis om een beter begrip te kunnen hebben van het doel en de strekking van dit onderwerp.