BOA Domein I Openbare ruimte

Onder Domein I vallen de BOA's die werkzaam zijn in de openbare ruimte ter bestrijding van kleine ergernissen, overlast en relatief eenvoudige milieuzaken. Ook de zogenaamde inhuurboa's vallen onder dit domein. Zij hebben een beperkte bevoegdheid.

Opleiding BOA basisbekwaamheid
Iedereen die aan de slag wil als BOA (of al BOA is en zijn of haar opsporingsbevoegdheid wil verlengen) volgt eerst de opleiding BOA Basisbekwaamheid. Deze bestaat uit de theoriemodule Rechtskennis en uit de praktijkmodule Gespreks- en benaderingstechnieken. Nadat u voor beide onderdelen van de opleiding BOA Basisbekwaamheid bent geslaagd, ontvangt u het Getuigschrift BOA, op grond waarvan u voor vijf jaar kunt worden aangesteld.

U kunt kiezen uit 2 varianten van de opleiding BOA Basisbekwaamheid:

  1. De uitgebreide, klassikale opleiding BOA Basisbekwaamheid (9 dagen). Heeft u een MBO werk- en denkniveau en wilt u de opleiding klassikaal volgen, dan is deze variant voor u bedoeld.
  2. De digitale opleiding BOA Basisbekwaamheid (e-learning). Tijdens deze opleiding bestudeert u de theoretische onderdelen zelfstandig via het online SPV-Leerplein. Het praktische onderdeel Gespreks- en Benaderingstechnieken oefent u klassikaal met behulp van een professionele acteur.

Permanente Her- en Bijscholing
In het eerste jaar na aanstelling of na verlenging van uw opsporingsbevoegdheid, begint u met de Permanente Her- en Bijscholing (ook wel: PHB domein I). De PHB bestaat uit vier modules. U dient elke PHB-module binnen één jaar te behalen. U start met module 1. Wanneer u na vijf jaar alle vier de PHB-modules heeft behaald, wordt uw akte van opsporingsbevoegdheid voor vijf jaar verlengd. Het is niet toegestaan de modules versneld te volgen.

U houdt niets in de gaten - dat doen wij voor u!
Wilt u er de komende vijf jaar van verzekerd zijn dat u steeds op tijd deelneemt aan het juiste onderdeel van de opleiding zodat u uw bevoegdheid behoudt? Wij kunnen ervoor zorgen dat u op tijd deelneemt aan de twee onderdelen van de opleiding BOA Basisbekwaamheid en aan de vier modules van de PHB. Mocht u onverhoopt één van de examens niet halen, dan zorgen wij ervoor dat u tijdig herexamen doet, zo nodig na deelname aan een herexamentraining.

Combi-aanbod: gereduceerde opleidingsprijzen
Als u zich in één keer aanmeldt voor alle vier de PHB-modules of voor de BOA Basisbekwaamheid + alle vier de PHB modules, dan geldt voor u een gereduceerde opleidingsprijs. De korting wordt bij de laatste PHB-module met u verrekend.

De voordelen: wij zorgen ervoor dat u tijdig alle modules volgt en dat u binnen de wettelijke termijn van vijf jaar voldoet aan de gestelde eisen voor verlenging van uw bevoegdheid. Ook verzorgen wij uw eventuele deelname aan een herexamen.

   Aantal
lesdagen
 Opleidingsprijs*
 Permanente Her- en Bijscholing Domein I    
 Module 1: Wettelijke kaders publieke veiligheid I  2  € 500,00
 Module 2: Wettelijke kaders publieke veiligheid II  4  € 840,00
 Module 3: Santionerend optreden  2  € 595,00
 Module 4: Dienstverlening en calamiteiten  2  € 595,00
 Totaalprijs van de vier modules    € 2.530,00
 Combi-aanbod bij afname PHB in één keer    € 2.380,00**
     
BOA Basisbekwaamheid + Permanente Her- en Bijscholing Domein I    
 Rechtskennis (8 dagen) + Gespreks- en  
 benaderingstechnieken (2 dagen)
10  € 1.685,00
 Totaalprijs BOA Basisbekwaamheid + PHB    € 4.215,00
 Combi-aanbod bij afname BOA + PHB in één keer    € 4.065,00

 

*   Prijspeil 2017, incl. lesmateriaal en arrangementskosten, excl. examenkosten ExTH.
** Korting wordt verrekend bij de laatste module.