De Veilige School

De Veilige School
Als expert op het (sociale) veiligheidsdomein werkt SPV mee aan het vergroten van de sociale veiligheid in en rond scholen.

Alle scholieren hebben recht op een onbezorgde schooltijd. Deze tijd staat in het teken van ontwikkelen, ontdekken en leren. Leerlingen moeten veilig zijn, zodat ze in staat zijn om te leren en zich te ontwikkelen. Hierbij is een veilige omgeving voor scholieren en onderwijspersoneel noodzakelijk. Het voorkomen van incidenten zoals ongepast gedrag, intimidatie, diefstal, agressie en geweld is dan een randvoorwaarde. Scholen en dus docenten moeten leren om ( samen met ouders) op tijd te signaleren en hier gericht tegen op te treden. Dit geldt ook voor het bestrijden van pestgedrag.

Daarnaast zijn er diverse maatschappelijke ontwikkelingen die impact hebben op de sociale veiligheid op scholen. Pesten, dreigtweets, digitale treiterijen en agressie op het schoolplein zijn helaas veelvoorkomende verschijnselen. De ingrijpende gevolgen voor leerlingen en het gevoel van onveiligheid vormen een complex probleem en vragen om een multidisciplinaire aanpak als het gaat om preventie en bestrijding.

SPV adviseert schoolbesturen en ROC’s bij het implementeren van het veiligheidsbeleid. Wij trainen docenten in de hierbij gewenste vaardigheden.

Denk hierbij aan thema's als:

 • Inzicht in veiligheidsbeleving van leerlingen en docenten
 • Een gezamenlijke visie op school op basis van gedeelde kernwaarden en afspraken
 • Een 'praktisch en levend' veiligheidsplan (vanuit samenwerking met Stichting School & Veiligheid) waarmee incidenten voorkomen worden
 • Bouwen aan een positief pedagogisch klimaat
 • Docenten met lef; signaleren, richting geven en grenzen stellen
 • Pesten en bedreigingen via social media
 • Omgaan met agressie op school door leerlingen of ouders
 • Huisregels vaststellen
 • Omgaan met discriminatie
 • De kracht van peergroups
 • De politie als partner
 • Omgaan met heftige incidenten
 • Voorkomen van polarisatie en radicalisering

Voor meer informatie over De Veilige School kunt u contact opnemen met:
Bert de Jonge | Opleidingsadviseur | 06 53 33 03 85 | b.dejonge@spv.nu

Scroll naar boven