FEC-dag SPV


Wegens grote belangstelling: extra FEC-dag op dinsdag 6 maart 2018
 

Op woensdag 17 januari 2018 organiseerde SPV weer een FEC-dag: een niet te missen dag voor fraudeonderzoekers met vier boeiende workshops rond de strijd tegen financieel-economische criminaliteit.  Wegens grote belangstelling is er een herhaling van deze FEC-dag gepland op dinsdag 6 maart 2018.

Op het programma staan de volgende workshops, van elk ongeveer anderhalf uur:

1. "Schuiven met gegevens" - Felix Olijslager

Wat wordt verstaan onder de onderzoeks-administratie van een (financiële) instelling en hoeveel vrijheid heeft de instelling bij de invulling daarvan? Kunnen (financiële) instellingen van elkaar verschillen qua doelstellingen voor het verzamelen en bewaren van gegevens? Deze vragen worden behandeld tegen de achtergrond van het PiFi en de ontwikkelingen hierin.

2. Toepassingen en aanpak van witwassen - Klaas Wiersma

Welke indicatoren en witwastypologieën kunnen voor de opsporing van belang zijn? Welke taak en rol heeft een financiële instelling in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)? Witwassen kent vaak geen landsgrenzen. Hoe is de internationale aanpak daarvan nu geregeld? Wat behelst de vierde EU-witwasrichtlijn die binnenkort van kracht wordt?

3. Het Dark Web - Henri Beek

Medewerkers van financiële instellingen die voor hun werk regelmatig op internet speuren naar informatie, hebben er vast van gehoord of zijn het al tegengekomen: het zogenaamde Dark Web. Het is een deel van het world wide web dat niet rechtstreeks vindbaar is via Google of andere zoekmachines. Het gaat daarbij voor een belangrijk deel om sites rond illegale en/of frauduleuze activiteiten. Hoe werkt dat, en hoe kun je ze vinden?

4. Fraudeaangifte - Gerard Blonk

Van de private sector wordt bij het bestrijden van fraude meer en meer verwacht dat zij zelf haar verantwoordelijkheid neemt door middel van civielrechtelijke maatregelen. Toch blijft een strafrechtelijke afhandeling soms noodzakelijk, en daarvoor is een aangifte nodig. Hoe kun je als benadeelde instelling de wenselijke uitkomst van een aangifte positief beïnvloeden?

De dag begint om 9.00 uur (ontvangst vanaf 8.30 uur) en zal duren tot ongeveer 16.00 uur. 
Locatie: SPV Vaassen.

De prijs voor deze dag bedraagt € 125,00, inclusief koffie/thee en lunch.

PE-punten Nivre
Voor geregistreerden in het geassocieerde Register Coördinatoren Fraudebeheersing (RCF) van het Nivre zijn aan deze bijeenkomst 5 PE-punten toegekend.

Meld u aan via een mailtje naar info@spv.nu onder vermelding van FEC-dag 2018.