Financieel-economische criminaliteit bestrijden: is uw kennis up-to-date?

Dit najaar staat SPV in het teken van financieel-economische criminaliteit. Op dinsdag 7, woensdag 8 en donderdag 9 oktober organiseren wij verschillende workshops om kennis over dit actuele thema met u te delen. De workshops zijn bedoeld voor medewerkers van financiële instellingen, zoals banken, (zorg)verzekeringsmaatschappijen of pensioenfondsen.

Workshops

Wij hebben een aantal bevlogen sprekers uitgenodigd die ingaan op verschillende thema’s rondom financieel-economische criminaliteit en fraude. 

Het programma van dinsdag 7 oktober en woensdag 8 oktober 2014

Workshop Interviewtechnieken 
Tijdens deze workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Interviewplan voorbereiden en opstellen
 • Waarheidsvinding door uitgekiende vraagstelling

Over de spreker: Marnix Willems is als trainer/adviseur gespecialiseerd in het voeren van lastige gesprekken.

Workshop Witwassen
Tijdens deze workshop staan de volgende onderwerpen centraal:

 • Trends
 • Methoden
 • Aanpak witwaspraktijken

Over de spreker: Ed Trommelen is strategisch en operationeel gespecialiseerd in o.a. identiteit en financiële fraude, valsheid in geschrifte, witwassen en economische criminaliteit. Hij verzorgt strategie en tactieken in de opsporing over criminele trends en methoden en adviseert de opsporingsketen in de publiek private samenwerking.

Het programma van donderdag 9 oktober 2014:

Workshop 'Big data' en fraudebeheersing
Deze workshop gaat in op de vragen:

 • Welke data heeft u als verzekeraar in huis?
 • Wat kunt u met uw data en wat is de toegevoegde waarde hiervan voor het detecteren van fraude?
 • Welke externe bronnen kan en mag u aan elkaar koppelen?

Over de spreker: Cintha van der Logt is als teamleider bij Delta Lloyd Group Integrity verantwoordelijk voor onder andere fraudebestrijding en data-analyse. Delta Lloyd Group Integrity is een van de koplopers in het toepassen van ‘big data’ bij fraudeanalyse/fraudebeheersing.

Workshop Publiek- en privaatrechtelijke samenwerking 
Deze workshop staat in het teken van samenwerking met ketenpartners zoals het OM, de politie, de Belastingdienst en de FIOD bij fraudeonderzoek. U krijgt antwoord op vragen als:

 • Wie zijn uw ketenpartners?
 • Is er daadwerkelijk sprake van samenwerking? Hoe krijgt dit gestalte?
 • Kan de samenwerking plaatsvinden op basis van afspraken (convenanten) of moet de wetgeving worden aangepast?
 • Hoe verhoudt de samenwerking zich tot het grondwettelijke recht van bescherming van privacy en privacywetgeving?
 • Hoe zit het met het onrechtmatig verkrijgen en/of gebruiken van bewijs?
 • Wanneer gelden welke uitsluitingsregels?

Over de spreker: Mr. dr. C.D. Schaap CFE (Cees) is als docent verbonden aan SPV. Van 2000 tot 2005 was hij bijzonder hoogleraar Forensische Expertise op financieel terrein. Sinds 2002 is hij financieel (forensisch) onderzoeker bij en directeur/mede-eigenaar van SBV Forensics, een onderzoeksbureau voor vraagstukken op het gebied van fraude, witwassen en corruptie. 

Praktische informatie
Locatie workshops SPV, Elspeterweg 61, Vaassen
Data dinsdag 7 oktober 2014 - Interviewtechnieken & Witwassen
woensdag 8 oktober 2014 - Interviewtechnieken & Witwassen
donderdag 9 oktober 2014 - Big data & Publiek- en privaatrechtelijke samenwerking
Tijd Aanvang: 9:30 uur
Afsluiting met netwerkborrel: 16:30 uur
Kosten € 55,- per dag (incl. lunch en netwerkborrel)
Opleidingspunten (PE-punten) Vanuit het NIVRE mogen wij 20 PE-punten toekennen aan onze workshopdagen. U kunt per workshopdag 20 PE-punten behalen.
Aanmelden

Aanmelden voor de workshops is niet meer mogelijk.

Routebeschrijving Een routebeschrijving naar SPV kunt u hier downloaden.
  Download hier de dagprogramma's van dinsdag 7 oktober, woensdag 8 oktober en/of donderdag 9 oktober.
Reguliere fraudeopleidingen

Naast de workshops kunt u in het najaar van 2014 ook starten met onze reguliere opleidingen op het gebied van financieel-economische criminaliteit en fraudebeheersing. Bekijk het overzicht van deze opleidingen.