BOA PHB domein 1 is veranderd

Op 1 april 2018 heeft ExTH een wijziging doorgevoerd ten aanzien van de examinering van de twee juridische modules in de PHB van de BOA in domein 1.
 
Sinds die datum bestaan de modules / examens WKPV 1 en WKPV 2 niet meer in de PHB voor de BOA in domein 1. Er zijn twee nieuwe modules/ examens voor in de plaats gekomen. Nieuw is wat dat betreft een relatief begrip, dat zie je wanneer je kijkt naar de werkelijke verschillen. 
 
De WKPV 1 is sinds 1 april 2018 de WKORG.
WKORG staat voor: Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Generiek.
De WKPV 2 is sinds 1 april 2018 de WKORS.
WKORS staat voor: Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Specifiek.
Met deze benaming sluit ExTH aan bij de benaming van de modules in domein 2 en 3.
 
Maar het blijft niet bij een naamsverandering. Ook de inhoud wijzigt, met name die van de WKPV 1 die sinds 1 april 2018 omgedoopt is tot de WKORG.
 
Sinds 1 april 2018 bestaat de WKORG met daarin onderwerpen als:
-          Het lokaal bestuur (deel uit de staatsinrichting uit de BOA basis)
-          De buitengewoon opsporingsambtenaar (zoals in BOA basis en WKPV 1)
-          De politie en het Openbaar Ministerie (zoals in de BOA basis)
-          Het proces-verbaal (deel uit de BOA basis)
-          De verdachte (zoals in de BOA basis)
-          Staande houden en vaststellen ID (deel uit de BOA basis en WKPV 1)
-          Verhoor (zoals in de BOA basis)
-          Raadsman (deels zoals in de BOA basis)
-          Fouilleringen (zoals in de BOA basis)
-          In beslag nemen (deels zoals in de BOA basis)
-          Wet op de economische delicten (deels zoals in de WKPV 2)
-          Bestuurlijk handhaven (nieuw! en zeker verdergaand dan WKPV 2)
-          Wetboek van Strafrecht algemeen (plus enkele aanverwante onderwerpen zoals in BOA basis)
-          Misdrijven tegen de ambtenaar (zoals in de WKPV 1)
-          Misdrijven door de ambtenaar (zoals in de BOA basis)
 
De meest opvallende verschillen worden gemaakt door het vervallen van het hoofdstuk met de functiegerelateerde feiten en het toevoegen van hoofdstukken met betrekking tot bestuurlijk handhaven en de wet op de economische delicten. Verder voegt de WKORG vooral onderwerpen toe die overeenkomen met de inhoud van de BOA basis.
 
WKPV 2/WKORS
Sinds 1 april 2018 is daarin erg weinig veranderd. Het onderdeel ten aanzien van toezicht is komen te vervallen. Dit komt immers terug binnen het onderdeel Bestuurlijk Handhaven in de eerste module, de WKORG. Daarnaast zijn de artikelen 5, 6, 7, 8 en 10 van de Wegenverkeerswet vervallen. Voor het overige komen de eindtermen sterk overeen met elkaar. De module WKPV 2/ WKORS wijzigt daarmee nauwelijks en wordt een klein stukje minder in omvang.
 

Terug naar nieuwsoverzicht