Nieuwe opleiding: Fraudeonderzoeker gemeente

Fraude met geld dat is bedoeld voor zorgbehoevenden is een serieus maatschappelijk probleem. Het gaat bij fraude in de regel om het opzettelijk onrechtmatig declareren van zorg die niet volledig of soms zelfs helemaal niet is geleverd. De effecten daarvan reiken verder dan alleen de directe financiële schade voor de gemeente. Door fraude vloeien de schaarse middelen voor de zorg weg naar fraudeurs en komen deze niet ten goede aan zorgbehoevenden. Dit schaadt de betaalbaarheid van de zorg, leidt tot maatschappelijke onrust en kan ook het stelsel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugdwet anderszins ondermijnen.

Daarvoor heeft SPV een nieuwe opleiding ontwikkeld, die helemaal in het teken staat van fraudebeheersing door gemeenten. Voor meer informatie, kijk hier .

Terug naar nieuwsoverzicht