Aanpassingen bij examinering ExTH

De examencommissies van BOA Basisbekwaamheid en Openbare Ruimte bij ExTH zijn akkoord gegaan met een versoepeling van de beoordeling van de examenonderdelen Sanctionerend Optreden, Dienstverlening en Calamiteiten en Gespreks- en benaderingstechniek. Deze versoepeling is ingegaan per 1 januari 2019.

Als motivatie voor deze aanpassing geeft ExTH aan:
- De beoordelingspunten van de examens zijn in de loop van de tijd toegenomen
- In de praktijk gebruiken BOA's de handheld en worden bepaalde velden automatisch ingevuld
- Kandidaten kunnen een goed examen afleggen en op één klein foutje zakken. Dat kan onrechtvaardig voelen.

De wijziging in de beoordeling doet volgens de examencommissies recht aan de kwaliteit van het examen, komt de kandidaat tegemoet in het gevoel van rechtvaardigheid en waarborgt de eenduidigheid in het beoordelen.

Voor meer details over de aangepaste beoordeling, kijk hier.

Daarnaast schaft ExTH per 1 februari 2019 de verplichting af om een kopie ID te uploaden.

Door deze aanpassing komt de verantwoordelijkheid voor de juiste gegevens op het waardedocument (het getuigschrift/diploma/certificaat) bij de kandidaat te liggen. Dit betekent dat ExTH op basis van de gegevens zoals deze in MijnExTH geregistreerd staan het waardedocument zal uitgeven. Als blijkt dat er na uitgifte van het waardedocument sprake is van een fout in de gegevens, kan de kandidaat dit bij ExTH aangegeven en zal er tegen betaling een nieuw waardedocument verstrekt worden.

Tot 1 juni 2019 hanteert ExTH een overgangsperiode en zal er kosteloos een waardedocument verstrekt worden als er onjuiste gegevens op vermeld staan.

Terug naar nieuwsoverzicht