Opleiding | 9 dagen

DHM Security Management®

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Het invoeren van security (oftewel het beveiligen tegen onbevoegde beïnvloeding van de bedrijfsactiviteiten) is een zaak waar bedrijven en organisaties niet omheen kunnen. Maar alle betrokken partijen moeten in het hele veld van security wel goed met elkaar kunnen samenwerken, zodat de intern getroffen maatregelen uiteindelijk naadloos aansluiten op externe acties (particuliere alarmcentrales, particuliere surveillancediensten, politie e.d.) bij een incident of een vastgestelde dreiging daarvan.

Steeds vaker worden managers betrokken bij de beveiliging (security) van het bedrijf. Hiervoor is gestructureerde securitykennis op managementniveau onontbeerlijk: het kunnen treffen van beveiligingsmaatregelen van beleid tot en met uitvoering, inclusief de kwaliteitsborging ervan. DHM Security Management® voorziet niet alleen in deze behoefte, maar werkt al ruim 25 jaar normstellend. Het aantoonbaar beschikken over een basisniveau securitymanagement (inclusief de verantwoordelijkheid die daarbij hoort) is voor veel bedrijven een onontbeerlijke zaak. Het implementeren van de technische aspecten van beveiligingsmaatregelen, meestal bouwkundig en elektronisch van aard, is gecompliceerd.

Mensen die vanuit de securitybranche adviseren, ontwerpen, uitvoeren, in bedrijf stellen, onderhouden en beheren moeten bekend zijn met een gestructureerd securitymanagement ofwel DHM Security Management®. Ook moet de methodiek van tijdpadanalyse (INCI/DETAR®) bekend zijn om optimaal met de andere spelers in de securitybranche te kunnen samenwerken. DHM Security Management® geeft dit inzicht. De deelnemers worden door docenten uit de praktijk indringend geconfronteerd met de DHM structuur via het gefingeerde bedrijf 'Medisch Onderzoek Centrum (M.O.C.)'. De deelnemer krijgt vanuit de optiek van verschillende betrokkenen te maken met een grote hoeveelheid aan toepassingen op het gebied van securitymanagement.

Onderwerpen

Het programma van de Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management® ziet er als volgt uit:

Dag 1:
• Inleiding DHM, het te maken werkstuk en het examen.
• Diagnosemodel "Beheersbaar", begrippen, definities en afkortingen betreffende DHM Security Management®.
• Inleiding vanuit ISO 9000 serie tot het verrichten van een Interne Security Audit.
• Beveiligingsvoorschrift tegengaan Onbevoegde Beïnvloeding (BEVOB), Risicoprofiel en scenario's.
• Vanuit het verrichten van een Interne Security Audit behandeling en casuïstiek:
   - De Globale Security Check (GLOSEC) en Security Beleidsplan (SBP).

Dag 2:
•Inleveren: concept werkstuk.
• Het traject Incident beheersbaar (korte en lange route);
Vanuit het verrichten van een Interne Security Audit behandeling en casuïstiek: Basis Security Plan (BSP).

Dag 3:
• Inleveren: concept werkstuk.
• Vanuit het verrichten van een Interne Security Audit behandeling en casuïstiek:
   - Bewakingsplan (BWP).
• Risicoprofiel (RIPRO), Tijdpadanalyse (INCI/DETAR®).
•Security Juridica: WPBR.

Dag 4:
• Inleveren: concept werkstuk.
• Vanuit het verrichten van een Interne Security Audit behandeling:
   - Plan IBO en EBO en casuïstiek: Bedrijf Security Manager (BSM).
• Case "Interne Security Audit (ISA) volgens de korte route" bij het Medisch Onderzoek Centrum (M.O.C.).

Dag 5:
• Inleveren: concept werkstuk.
• Het Periodiek Inspectie Programma (PIP).
• Case "Interne Security Audit (ISA) volgens de lange route" bij het Medisch Onderzoek Centrum (M.O.C.).
• De Managementsamenvatting van een ISA.
• Samenstellen Security Management Pakket op basis van ISA-resultaten.

Dag 6:
• Inleveren: concept werkstuk.
• Beveiligingstechniek.
• Inleiding in Security Juridica.
• ISAL-case.
• Business continuïteitsmanagement (BCM) in relatie met DHM.

Dag 7:
• Inleveren: concept werkstuk.
• DHM in relatie met Stelsel Bewaken en Beveiligen.
• Gewaarmerkt plan EBO.
• Informatiebeveiliging.
• Security Juridica: Wet bescherming bedrijfsgeheimen.
• ISAL-case.
• Naleving en Human Factors. Personele Beveiliging.

Dag 8:
• Inleveren: eindversie werkstuk (laatste gelegenheid!).
• Security Juridica: Arbowet, AVG, WVO, WIV, WOB, WOR.
• De ethische gedragscode.
• Proces naar Securityvalidatie.
• Afsluiting en exameninformatie.

Dag 9:
• HET EXAMEN.
• Deelname voorwaarden:
   - 2/3 van de dagdelen moet gevolgd zijn.
   - het werkstuk moet door de DHM-docenten zijn gevalideerd.
• Uitsluitend deel te nemen met examenbrief en overleggen van uw geldig legitimatiebewijs.

Dag 10:
• Workshop presentatie.
• Uitreiking Diploma's / Bewijs van Deelname.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Afronding
De opleiding wordt afgerond met het maken van een werkstuk (verrichten van de Interne Security Audit) en een schriftelijk Post-HBO MC-examen. Het succesvol afleggen van het examen Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management® leidt tot het diploma Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management®. Dit diploma voldoet aan de vakbekwaamheidseis voor RSE (Register Security Expert) inschrijving bij de Stichting Sern.

Voor wie?

De Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management® is in de eerste plaats bedoeld voor managers/medewerkers die na hun opleiding op HBO- en/of academisch niveau enige jaren in de praktijk werkzaam zijn en in hun functie te maken hebben of krijgen met security. De registeropleiding is vooral een aanrader voor degenen die zich willen bekwamen voor een van de registers van de stichting SERN. Voor personen die geen HBO-diploma bezitten geldt dat zij worden toegelaten op grond van de aan de Erkenning Verworven Competenties (EVC) ten grondslag liggende Kwalificatiestructuur Security Branche Opleidingen (KSBO) van de Stichting Sern. De opleiding DHM Security Management® wordt vanuit SOBA Security Academy BV door gecertificeerde DHM-docenten gegeven.

De opleiding is opgebouwd uit 10 dagdelen van 4 uur.
De studiebelasting bedraagt ca. 150 studiebelastingsuren (hoor/werkcolleges: 40; bestuderen behandelde lesstof: 14; werkstuk maken: 72; voorbereiding + deelname examen: 26) en is afhankelijk van vooropleiding en werkervaring en kan per deelnemer sterk uiteenlopen.

Kosten
€ 3299 exclusief BTW. De prijs is inclusief syllabus, examen en werkstukbegeleiding.
Aanvullende kosten bij herexamen: € 289. Bijscholingsdag (3 jaar na behalen diploma), prijs: € 399.

Startdata
15 april 2022 - De Meern. Inschrijven: klik hier

Voor meer informatie, mail naar info@dhm.nl

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 9 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: HBO/WO Vereiste vooropleiding: HBO-diploma of vergelijkbaar niveau

Scroll naar boven