Opleiding | 3 dagen

BOA PHB Domein II - module 1: Wettelijke kaders milieu generiek (WKMG)

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Deze module duurt drie dagen en omvat onder andere de volgende onderwerpen:

 • Algemene bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering
 • Wetboek van Strafrecht:
  • bepalingen in relatie tot de ambtenaar
  • vormen van deelneming aan strafbare feiten (natuurlijk persoon/rechtspersoon)
  • overtredingen en misdrijven (vernieling, verboden toegang voor onbevoegden, strafbare handelingen in staat van dronkenschap etc.)
 • Wetboek van Strafvordering:
  • bepalingen met betrekking tot de boa en zijn/haar opsporingsbevoegdheden
  • bepalingen met betrekking tot wie bevoegd zijn ten aanzien van het opsporen van strafbare feiten en de posities van de verschillende rollen van spelers in het strafproces (College van Procureurs-Generaal, Openbaar Ministerie, officier van justitie, hulpofficier van justitie en de rechter-commissaris)
 • Besluit BOA (BBO)
 • Politiewet 2012
 • Sfeerovergang tussen toezicht en opsporing (bestuursrecht en strafrecht)
 • Samenwerking met de politie, omgevingsdiensten en overige ketenpartners

Doelen
Na afloop van de module WKMG ben je voldoende voorbereid om het landelijk examen bij ExTH met succes te kunnen afleggen. Daarnaast kun je de in de opleiding opgedane kennis toepassen in jouw eigen praktijk.

Afronding
Je sluit deze PHB-module af met een digitaal theorie-examen (meerkeuzevragen), dat wordt afgenomen door ExTH.

Voor wie?

Ben je werkzaam als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in domein II? Dan ben je, nadat je de opleiding BOA Basisbekwaamheid hebt afgerond, verplicht de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) domein II te volgen. De PHB bestaat uit vier modules. Wettelijke kaders milieu generiek (WKMG) is PHB-module 1. Je kunt de PHB-modules in domein II in willekeurige volgorde volgen.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 3 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3 Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

Scroll naar boven