Opleiding | 2 dagen

BOA PHB Domein II - module 4: De-escalerend optreden

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

De module De-escalerend optreden is onderdeel van de Permanente Her- en Bijscholing in domein II. In deze module staat communicatie centraal. Het gaat erom dat de cursist in een gesprek kan laten zien dat hij/zij kan omgaan met instrumentele agressie, en grenzen stelt aan dergelijk ongewenst gedrag. Daarnaast is het belangrijk om begrip te tonen voor eventuele emoties, professioneel te reageren, de relatie werkbaar te houden en waar nodig dienstverlenend op te treden.

Waar het in de modules Sanctionerend Optreden voornamelijk gaat om het omgaan met frustratieagressie, gaat het in deze module veel meer om het begrenzen van instrumentele agressie. Dat vraagt om de inzet van specifieke gesprekstechnieken.

De casuïstiek is niet gericht op een bekeuringsgesprek, maar op bijvoorbeeld een situatie van een wegafzetting waarbij de cursist geconfronteerd wordt met een acteur in de rol van burger die het niet eens is met die afzetting. Deze acteur vertoont instrumenteel agressief gedrag dat om begrenzing vraagt.

Er wordt onder meer gekeken naar:
- bewuste en onbewuste communicatie
- verbale en non-verbale communicatie
- miscommunicatie en ruis
- communicatiemodellen
- interactiestijlen
- schakelen in communicatieniveaus
- actief luisteren
- algemene gesprekstechnieken
- slecht-nieuws gesprekken
- omgaan met agressie
- zelfcontrole
- juridische aspecten.

Let op! Vanaf 2023 gaan de opleidingen BOA basis en de PHB opleidingen veranderen.Op dit moment zijn we daarom nog druk bezig met het plannen en inrichten van de betreffende opleidingen. Wil je een bericht ontvangen zodra de data gepland zijn? Mail dan naar inschrijvingen@spv.nu en geef de gewenste module aan.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 2 dagen
Studiebelasting: 14 contacturen + 4 uren thuisstudie

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3. Geen vooropleiding vereist.

Opleidingsprijs is inclusief arrangement en locatiekosten (€ 62,50 per dag) en lesmateriaal.

Scroll naar boven