Opleiding | 1 dag

Wet Politiegegevens (WPG)

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Deze opleiding duurt 1 dag waarbij u ingaat op diverse relevante thema’s:

 • uitgangspunten van de WPG in samenhang met de IGP (Informatie Gestuurde Politie)
 • paragraaf 1, algemene bepalingen
 • verwerkingsgronden: 
  * dagelijkse politietaak (artikel 8)
  * onderzoek rechtsorde concreet geval (artikel 9 en 11)
  * overzicht en inzicht (artikel 10, 11 en 12)
  * ondersteunende taken (artikel 13)
 • delen van informatie en verstrekken van informatie
 • rol informatie medewerker
 • rol van de betrokken functionaris
 • relatie met BVO, BVH en Summ-it

Insteek / Benadering

De invalshoek bij deze opleiding is dat WPG en IGP hand in hand gaan. De WPG theorie wordt met IGP-casuïstiek verhelderd, waarbij u de nodige interactie heeft met de docent over wettheorie en wetstoepassing in de praktijk.
U oefent met praktijkcasussen die zijn toegesneden op uw werksituatie; maatwerk dus.

Doelen
Na deze opleiding kent u de hoofdlijnen, de verwerkingsgronden en de verstrekkingsgronden van de WPG. Ook kunt u WPG toepassen bij het verwerken, beschikbaar stellen en verstrekken van politiegegevens. U kunt ook toelichten welke taken en afwegingen de bevoegd functionaris heeft bij het toepassen van de WPG. Daarbij heeft u inzicht in de rol van de informatiemedewerker.

Afronding
Na afloop van de opleiding krijgt u een certificaat van deelname.

Voor wie?

Bent u werkzaam als ‘bevoegd functionaris’ zoals bedoeld in de Wet Politiegegevens (WPG)? Of werkt u als rechercheur of informatiemedewerker? Bent u medewerker in de basispolitiezorg? Dan is deze opleiding bestemd voor u.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 1 dag

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-3 Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

Incompany

Deze opleiding wordt alleen incompany aangeboden. Voor meer informatie: mail naar info@spv.nu

Scroll naar boven