Opleiding | 1 dag

Fact Finding bij Expertise (personenschade)

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Een goede band opbouwen met cliënten, dat is het eerste waar het bij het behandelen van personenschade om gaat. Het maakt daarbij niet uit of u als belangenbehartiger het slachtoffer vertegenwoordigt of de (wettelijk) aansprakelijke partij, veelal de verzekeraar. In beide gevallen geldt hetzelfde uitgangspunt, namelijk 'vertrouwen'.

Toch kunt u soms een cliënt of wederpartij treffen die de zaken toch wat anders voorstelt dan wat zich werkelijk heeft voorgedaan, om zichzelf te bevoordelen. Maar uw vermoedens moeten in zo'n geval uit meer bestaan dan alleen een onderbuikgevoel. Het gaat u en de schadebehandelaar/fraudecoördinator uiteindelijk om de feiten. Het is dus belangrijk dat u in zulke gevallen bent voorbereid en weet wat u het beste kunt doen.

In de training Fact Finding bij Expertise in de personenschade krijgt u praktische handreikingen voor het her- en onderkennen van indicatoren en leert u hoe u hier het beste mee om kunt gaan. Vanzelfsprekend gebeurt dat in samenspraak met de schadebehandelaar, want personenschadebehandeling is bij uitstek teamwork.

Doelen
Tijdens de training Fact Finding bij Expertise in de personenschade krijgen personenschade-experts handvatten voor het herkennen van de indicatoren van verzekeringsfraude. Dat begint met goed, kritisch waarnemen:

  • Waar let u op als u een Schade Aangifte Formulier, Schademelding of Expertiseopdracht onder ogen krijgt?
  • Kan de aanrijding (of ander ongeval) zijn gebeurd, zoals de wederpartij claimt dat het is gebeurd? Wat verklaart verzekerde daarover?
  • Hoe voert u een goed open, informatief gesprek met wederpartij?
  • Hoe staat het er na (bijvoorbeeld) twee jaar schadebehandeling voor?
  • Staat de inmiddels opgebouwde 'relatie' met het slachtoffer u in de weg?
  • Wat is de rol van de belangenbehartiger?
  • Welke stappen zet u vervolgens als u tegen onderzoeksindicatoren aanloopt?
  • Hoe legt u al uw bevindingen schriftelijk vast in een rapport of ‘fraudesignaal’? 

NIVRE PE-punten
Het NIVRE heeft aan deze opleiding 6 PE-punten toegekend.

Voor wie?

Deze training is bestemd voor personenschade-experts, personenschadebehandelaren en belangenbehartigers.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 1 dag

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO+/HBO Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

Scroll naar boven