Opleiding | 1 dag

Fact Finding bij interne incidenten

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

De opleiding wordt gegeven door twee docenten in de vorm van een onderwijsleergesprek, discussie, casebehandeling en praktijksimulatie. Afwisselend nemen de docenten ook de rol van acteur op zich.

In de opleiding komt onder meer aan bod:

  • Wat is de beste manier om aan waarheidsvinding te doen als u merkt dat er zomaar goederen verdwijnen uit de voorraadkast, of nog erger: uit de tas van een medewerker?
  • Welke stap zet u als eerste als een medewerker aangeeft dat hij/zij geïntimideerd wordt?
  • Wat is de beste benaderingswijze als iemand zich regelmatig ziek meldt en de collega’s dit als verdacht aanmerken?
  • Hoe reageert u op een goede manier als een medewerker u in vertrouwen neemt over het vermoedelijke drankgebruik of ander ongeoorloofd
 gedrag van een collega?

Doelen
De training Fact Finding heeft als doel u de benodigde inzichten en vaardigheden bij te brengen om op een grondige en integere manier een verkennend onderzoek rondom een incident uit te voeren, zonder dat er van alles “kapot” wordt gemaakt.

Daarom krijgt u in deze training vaardigheden aangereikt waarmee u (beter) in staat bent om de eerste stappen na zo’n incident op een juiste wijze te nemen. U leert een goed interview af te nemen en de resultaten hiervan op een objectieve wijze schriftelijk vast te leggen.

NIVRE PE-punten
Het NIVRE heeft aan deze opleiding 6 PE-punten toegekend.

Voor wie?

Heeft u als manager, P&O’er, vertrouwenspersoon, medewerker Facility, Security, Inkoop of Integriteit te maken met mogelijk frauduleus handelen, (vermoeden van) bedrijfsdiefstal, pesten of ander ongeoorloofd gedrag, dan moet zo’n incident aangepakt en uitgezocht worden. Daarbij geldt als allerbelangrijkste: als u weet wat u moet doen, vergroot u de kans op een succesvol onderzoek. De opleiding Fact Finding biedt u daarvoor handvatten.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 1 dag

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO+/HBO Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

Scroll naar boven