Opleiding | 2 dagen

Fraudeaangifte

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

De schade die ontstaat door fraude is enorm. Toch krijgt fraudebestrijding bij opsporingsinstanties en het Openbaar Ministerie niet altijd de prioriteit die het verdient. Van de private sector wordt meer en meer verwacht dat zij zélf haar verantwoordelijkheid neemt door civielrechtelijke maatregelen te nemen. Toch is een strafrechtelijke afhandeling soms noodzakelijk en daarvoor is een aangifte nodig. Met adequate kennis van mogelijkheden, werkprocessen en begrippen van het strafrecht kunt u als benadeelde instelling de voor u wenselijke uitkomst van een aangifte positief beïnvloeden.

De opleiding Fraudeaangifte geeft u verschillende instrumenten om het doen van aangifte doeltreffend aan te pakken.

Voorkennis
De opleiding Fraudeaangifte is geschikt voor deelnemers met minimaal MBO-/HBO-werk- en denkniveau. Daarnaast is kennis van relevante wet- en regelgeving (civiel recht, strafrecht en strafvordering) een pré.

In company opleiding
Bij een in-company-programma kan de opleiding Fraudeaangifte geheel op maat worden afgestemd op de specifieke behoeften en werkpraktijken van uw organisatie.

Lesmateriaal
Tijdens de opleiding wordt er gewerkt met het boek "De Fraudeaangifte. Startpunt voor een succesvolle strafrechtelijke belangenbehartiging." U krijgt dit boek, na betaling van het lesgeld, voorafgaand aan de training toegestuurd.

Tijdens de training ontvangt u een lesmap met een hand-out van de gebruikte sheets en ander materiaal dat tijdens de training wordt gebruikt.

Insteek / Benadering

Naast kennis van juridische en tactische aspecten voor het doen van aangifte zijn schriftelijke vaardigheden van belang. Tijdens de opleiding De Fraudeaangifte vergaart u kennis en traint u uw vaardigheden voor het doen van aangifte op een praktische wijze.

Vanuit praktijkcasuïstiek krijgt u uit te voeren studieopdrachten die zijn gericht op de dagelijkse praktijk.

We behandelen onder meer:

  • Het doen van een aangifte
  • Basisbeginselen van het strafrechtelijke bewijsrecht
  • De positie van de aangifte in het strafproces
  • Het verschil tussen aangifte en getuigenverklaring
  • Organisatie van de opsporing en het strafrechtelijk systeem
  • Informatie delen van en met de politie, voorafgaand aan en tijdens het opsporingsonderzoek
  • Zelfstandig aangifte opstellen
  • Gebruik materiële en processuele rechten/mogelijkheden.

Doelen
Na afloop van de opleiding beschikt u over de juiste kennis en kunde om de kans substantieel te vergroten dat uw fraudeaangifte strafrechtelijk succesvol wordt afgedaan.

PE-punten Nivre
Voor kandidaten die zijn ingeschreven in het geassocieerde Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF) bij het Nivre levert deze opleiding 6 PE-punten op.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van bedrijven en instellingen die met enige vorm van fraude geconfronteerd worden en voor medewerkers van organisaties die in dergelijke situaties adviseren of ondersteunende diensten verlenen (o.a. Legal). De opleiding biedt een vertrekpunt om meer inhoud te geven aan strafrechtelijke belangenbehartiging. Daarnaast is deze opleiding bedoeld voor medewerkers van politie, justitie en andere opsporingsdiensten die vanuit hun functie te maken krijgen met aangiftes.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 2 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO+/HBO Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

Scroll naar boven