Opleiding | 4 dagen

Fraudebeheersing door ziektekostenverzekeraars

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

De opleiding Fraudebeheersing door ziektekostenverzekeraars bestaat uit drie e-learning modules:

Module 1 - Fraude door een verzekerde 
U krijgt online een korte inleiding op het fraudeproces. Onderwerpen zijn 'welke vormen van fraude bestaan er' en 'wie speelt een rol bij het fraudebeheersingsproces'. Het doel is uw voorkennis te activeren en op te frissen. Daarna doorloopt u aan de hand van een casus de volgende stappen:

  • Signaleren van mogelijke fraude
  • Fraudesignaal beoordelen op onderzoekswaardigheid
  • Beslissen of een onderzoek wordt gestart
  • Uitvoeren van het fraudeonderzoek
  • Afwikkelen van het fraudegeval

Tot slot volgt een afsluitende klassikale bijeenkomst.

Module 2 - Fraude door een zorgverlener
In de afsluitende bijeenkomst van module 1 heeft u een werkwijze gemaakt. Deze kunt u als hulpmiddel inzetten bij de start van deze tweede module. Daarnaast kunt u de werkwijze aanvullen met zaken die betrekking hebben op de nieuwe casus in deze module (fraude door een zorgverlener).
U doorloopt weer de genoemde stappen die bij module 1 aan de orde zijn geweest, aangevuld met specifieke onderdelen op fraude door een zorgverlener.

Module 3 - Fraude door een interne medewerker
In deze module vult u uw werkwijze/tijdlijn uit module 1 en 2 aan met nieuwe kennis en ervaringen die u in deze module opdoet. U doorloopt ook hier aan de hand van een casus alle stappen uit het fraudeproces. Tot slot volgt weer een klassikale bijeenkomst.

Klassikale bijeenkomsten
Tijdens de klassikale bijeenkomsten reflecteert u op wat u in de modules heeft gedaan en geleerd. U vergelijkt uw huidige manier van werken met de werkwijze in de modules, trekt conclusies en legt de link met uw te behalen leerdoelen. Daarnaast kunt u tijdens de bijeenkomsten kennis delen en in gesprek gaan met uw medecursisten/collega's.

Erkenning Nivre
Deze opleiding is erkend door het Nederlands Instituut Van Register Experts (Nivre). Dit betekent dat personen die het diploma van deze opleiding hebben behaald, een inschrijving kunnen aanvragen in het geassocieerde Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF). Voor kandidaten die al zijn ingeschreven in het RCF-register levert deze opleiding 6 PE-punten op.

Insteek / Benadering

De opleiding Fraudebeheersing door ziektekostenverzekeraars is een blended opleidingstraject. Het traject bestaat uit drie e-learning modules (online zelfstudie) en vier klassikale bijeenkomsten. In de modules werkt u aan een casus en heeft u de bijbehorende theorie ter beschikking. 

U bepaalt zelf hoe u de modules doorloopt. Dit kan zijn door eerst de theorie door te nemen en daarna de casus, maar u kunt ook beginnen met de casus en van daaruit gerichte ondersteuning van de theorie krijgen. Doordat de casussen gericht zijn op uw eigen werksituaties, kunt u de geleerde kennis direct toepassen in uw eigen werkpraktijk.

Doelen
Na afloop heeft u kennis opgedaan van verschillende vormen van fraude. U heeft inzicht in de wettelijke kaders, de procedures, interne regelgeving en uw mogelijkheden om fraude te voorkomen, te signaleren en te stoppen.

Voor wie?

Bent u fraudeonderzoeker of fraudecoördinator bij een zorgverzekeraar? Dan is de opleiding Fraudebeheersing door ziektekostenverzekeraars voor u bedoeld. De opleiding is ontwikkeld op verzoek van en in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Uitgangspunt is de werkcontext van de fraudeonderzoeker en/of fraudecoördinator. Toegang tot deze opleiding vindt plaats na een telefonisch intakegesprek.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 4 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO+/HBO Vereiste vooropleiding: Toegang tot deze opleiding vindt plaats na een telefonisch intakegesprek

Scroll naar boven