Opleiding | 11 dagen

Fraudeonderzoek (basis)

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Het programma, in totaal tien dagen, omvat theoretische en praktische onderdelen.

Theoretisch:

  • wettelijke kaders van particulier onderzoek (o.a. Wpbr en de privacywetgeving)
  • afspraken met de (interne) opdrachtgever en plan van aanpak
  • inhoud en opbouw van het onderzoeksrapport.

Praktisch:

De praktische onderdelen focussen vooral op de uitvoering van onderzoek dat gericht is op de vaststelling van fraude op een professionele en onafhankelijke manier. De thema’s zijn:

  • verzamelen van gegevens via interviews en open bronnen
  • schriftelijk vastleggen van de bevindingen van het onderzoek

Insteek / Benadering

Naast kennis van juridische en tactische aspecten zijn communicatieve en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden van belang. Tijdens de opleiding gaat u aan de slag met een concrete fraudezaak die wordt aangeboden op het SPV-leerplein. In deze zaak werkt u samen met de andere deelnemers, maar u levert individueel een journaal, een onderzoeksrapport en een aangifte in. Uw werk wordt door onze docenten nagekeken en voorzien van bruikbare opmerkingen en suggesties voor de praktijk. Daarnaast traint u tijdens de opleiding uw communicatieve uitdrukkingsvaardigheden met professionele acteurs. Deze gespreksvaardigheden zijn gericht op het effectief communiceren met (interne) opdrachtgevers, getuigen en de betrokkene bij de fraude.

Doelen
Na afloop van de opleiding kunt u een fraudezaak zelfstandig afhandelen, zodat anderen een besluit kunnen nemen op basis van uw bevindingen.

Afronding
Na afloop van de basisopleiding Fraudeonderzoek ontvangt u een certificaat van deelname. 

PE-punten NIVRE
Voor kandidaten die staan ingeschreven in het geassocieerde Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF) van  het NIVRE levert deze opleiding 6 PE-punten op.

Voor wie?

Houdt u zich in uw werk bezig met het onderzoek van mogelijke fraude, onregelmatigheden of misstanden? Dan is de opleiding Fraudeonderzoek (basis) voor u bedoeld.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 11 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO+/HBO
Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

Scroll naar boven