Opleiding | 4 dagen

Fraudeonderzoek (vervolg)

home-design-huisstijl-blauw-balkje-SPV.svg

Inhoud

Het programma, in totaal vier dagen, omvat theoretische en praktische onderdelen. De eerste dag start met een uitleg over de te maken casus en het gebruik van ons leerplein. In de middag volgt een update over juridische kennis. De tweede dag bestaat uit het bespreken van de ingeleverde casus en een nieuwe huiswerkopdracht, en aandacht voor digitaal rechercheren. De laatste twee dagen worden besteed aan het bespreken van de ingeleverde casus en (aan de hand van deze casus) de opbouw van gespreksvoering.

Theoretisch:

  • verdieping met betrekking tot het uitvoeren van een fraudeonderzoek
  • uitbreiding wettelijke kaders van particulier onderzoek (o.a. Strafrecht, Civiel recht en privacywetgeving)

Praktisch:

  • verdieping gesprekstechnieken tijdens het interviewen van aangevers, getuigen en verdachten

Insteek / Benadering

Naast kennis van juridische en tactische aspecten zijn communicatieve vaardigheden van belang. Tijdens de vervolgopleiding Fraudeonderzoek traint u uw vaardigheden met professionele acteurs. Deze vaardigheden zijn gericht op het nog meer effectief interviewen van aangevers, getuigen en verdachten.

Doelen
Na het volgen van deze opleiding heeft u uw kennis met betrekking tot (fraude)onderzoeken verdiept en vergroot. U bent nog meer in staat ingewikkelde interviews met aangevers, getuigen en verdachten te houden.

Afronding
Na afloop van de vervolgopleiding Fraudeonderzoek ontvangt u een certificaat van deelname.

Voor wie?

Houdt u zich in uw werk bezig met onderzoek van mogelijke fraude, onregelmatigheden of misstanden en wilt u uw kennis en vaardigheden (nog) verder uitbreiden? Heeft u als vooropleiding de basisopleiding Fraudeonderzoek of een vergelijkbare opleiding gevolgd? Dan is de opleiding Fraudeonderzoek (vervolg) dé opleiding voor u.

Cursusduur en -tijden

Lesdagen: 4 dagen

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO+/HBO
Vereiste vooropleiding: Opleiding Fraudeonderzoek (basis) of vergelijkbare opleiding

Scroll naar boven