Predictive Profiling

Direct inschrijven

Het vroegtijdig onderkennen van afwijkend en verdacht gedrag

Herkent u als BOA tijdens uw werk op een drukke plek, zoals op een station of bij een groot evenement, potentieel gevaar? Onderneemt u actie zodra een incident heeft plaatsgevonden? Het scannen van (massale groepen) mensen op crimineel, gewelddadig en/of terroristisch gedrag is ook voor de BOA een uitdaging. Hoewel begrijpelijk, maar vaak wordt pas achteraf actie ondernomen wanneer zich een strafbaar feit of een incident met de nodige gevolgen heeft voorgedaan.
De training 'Predictive Profiling' (Alerter aan het werk) geeft u handvatten om in plaats van repressief op te treden meer proactief en preventief te gaan werken. U leert op een andere manier waar te nemen, en afwijkende gedragingen of verdachte indicatoren te herkennen. Ook leert u gesprekstechnieken om het publiek op een effectieve manier aan te spreken. Vanuit een 'onderbuikgevoel', dat u baseert op (vermeend) afwijkend gedrag, beslist u of iets of iemand daadwerkelijk een bedreiging vormt en onderneemt u actie. 

Voor wie
Deze opleiding is bedoeld voor BOA's en toezichthouders die werken in het openbare domein en op basis van proactief en preventief werken in staat willen zijn vroegtijdig afwijkende gedragingen en verdachte indicatoren te herkennen om daarop effectief te kunnen reageren.

Onderwerpen
Tijdens deze praktijkgerichte training wisselen theorie en praktijk elkaar af, waarbij onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Kijken naar (het gedrag van) mensen in het openbare domein
  • Herkennen van het gevoel 'dat er iets niet klopt' (onderbuikgevoel)
  • Ontdekken hoe je iemand kunt aanspreken (gesprekstechnieken)
  • Wat vertelt de reactie van iemand over zijn bedoelingen
  • Het verschil in reacties van mensen die goed- en kwaadwillend zijn
  • Mensen die kwaadwillend zijn laten voelen dat ze gezien worden
  • Klantgericht en veilig werken.

Doelen
Na deze training kunt u verdachte indicatoren en afwijkend gedrag van mensen detecteren en weet u daarop actie te ondernemen. U beheerst de nodige gespreks- en interviewtechnieken voor effectieve communicatie met het publiek. U bent in staat handelend op te treden conform het 'Stappenplan POINT' (Proactieve Observatie en Interventie Training).
                                                                     

Over de trainer
Deze opleiding wordt verzorgd door Valentijn Rippens.
Valentijn heeft ruim 35 jaar ervaring bij (landelijke) politiediensten, onder meer op het gebied van rechercheonderzoeken (contra)observatie, persoonsbeveiliging en contraterrorisme. Hij haalde diverse diploma's aan de Nederlandse Politieacademie, bij de Amerikaanse Secret Service en in Israël.

Afronding
Na deze opleiding ontvangt u een certificaat van deelname.

Enkele reacties van cursisten:
"De praktijkvoorbeelden zijn prettig en maken veel duidelijk"
"Goed naar mijn zin gehad, prima docent"
"Leuk en heel interessant, top!"
"Prima presentatie en inhoud, zéér nuttig"
"Leuke cursus!"

 

Opleidingsprijs
€ 395,- incl. studiemateriaal, koffie/thee en lunch.

Opleidingsduur
Lesdagen: 1 dag

Locatie/datum

Waar Wanneer
Vaassen` 20 januari 2021
 

     

Opleidingsniveau: MBO-3

Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

 

 

Direct inschrijven

Terug naar overzicht