Opleiding Wijkgericht werken voor BOA's en toezichthouders

Direct inschrijven

Voor wie
Bent u BOA of toezichthouder in de wijk? Dan moet u intensief samenwerken met de lokale politie en partners in de wijk om bij te dragen aan de leefbaarheid en veiligheid (integraal werken). Bovendien moet u uzelf nadrukkelijk in de wijk positioneren. Hoe pakt u dit aan? De opleiding Wijkgericht werken biedt u handvatten. 

Onderwerpen
De opleiding bestaat uit twee onderdelen:

 1. Introductie op wijkgericht werken (vier dagdelen)
 2. Persoonlijk Vakmanschap (vier dagdelen).

1. Introductie op wijkgericht werken

Onderwerpen die aan bod komen tijdens dit onderdeel:

 • burgerparticipatie (politieke achtergrond en praktische gevolgen)
 • gemeentelijk leefbaarheids- en veiligheidsbeleid
 • de rol van de afdeling Handhaving en BOA’s/toezichthouders binnen dit beleid
 • invloed van organisaties en voorzieningen in een wijk op de leefbaarheid en veiligheid
 • informele netwerken en hun doelen
 • invloeden van (nieuwe) media
 • lijnen vanuit de wijk naar gemeente en politie
 • ‘sociale kaart’ opstellen
 • samenwerken in netwerken

2. Persoonlijk Vakmanschap

Onderwerpen die aan bod komen tijdens dit onderdeel:

 • multidisciplinair samenwerken
 • netwerken creëren en netwerkgesprekken voeren
 • invloed uitoefenen in netwerkoverleggen
 • omgaan met weerstanden
 • rapporteren aan de hand van de zeven Gouden W’s
 • objectieve en subjectieve informatie
 • regievoering (wie is waarvoor verantwoordelijk)
 • omgaan met social media
 • Algemene wet bestuursrecht (Awb)
 • strafrecht versus bestuursrecht

Insteek/benadering
Het uitgangspunt van de opleiding Wijkgericht werken is uw eigen praktijk. Bijvoorbeeld: de Meldingen Overlast, uitvoeringsprogramma’s, communicatiematrixen, lokale veiligheidsplannen, coalitieakkoorden en benodigde bestuurlijke rapportages.  

Doelen
Na afloop van deze opleiding beschikt u over de extra kennis, inzichten en vaardigheden die u nodig heeft om uw rol als BOA in de wijk uit te voeren: minder vanuit de wet en meer vanuit uw rol als integrale veiligheidspartner. Daarbij kunt u effectief communiceren met burgers en partners in een wijk.

Afronding
Na afloop van de opleiding ontvangt u een certificaat van deelname.

 
Enkele reacties:
"Heel leerzaam, geeft je nieuwe inzichten hoe je anders te werk kunt gaan."
"Prima docent, weet waar hij het over heeft."
"Uitstekende accomodatie!"
"Zeer informatief."

 

Opleidingsprijs
€ 795,00 (incl. studiemateriaal en arrangementskosten).

Opleidingsduur
Lesdagen: 4 (24 contacturen)
Studie-uren: 12

Locatie/data
 
Plaats Data
Vaassen

13, 14, 20, 21 juni 2019

Vaassen 10, 11, 24, 25 oktober 2019
 
Voor coördinatoren, senioren en teamleiders bieden wij een extra opleidingsdag aan. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.
 
 

Direct inschrijven

Terug naar overzicht