Opleiding Wijkgericht werken voor BOA's en toezichthouders

Direct inschrijven

Voor wie
Bent u BOA of toezichthouder in de wijk? Dan moet u intensief samenwerken met de lokale politie en partners in de wijk om bij te dragen aan de leefbaarheid en veiligheid (integraal werken). Bovendien moet u uzelf nadrukkelijk in de wijk positioneren. Hoe pakt u dit aan? De opleiding Wijkgericht werken biedt u handvatten. 

Onderwerpen
De opleiding bestaat uit twee onderdelen:

 1. Introductie op wijkgericht werken (vier dagdelen)
 2. Persoonlijk Vakmanschap (vier dagdelen).

1. Introductie op wijkgericht werken

Onderwerpen die aan bod komen tijdens dit onderdeel:

 • burgerparticipatie (politieke achtergrond en praktische gevolgen)
 • gemeentelijk leefbaarheids- en veiligheidsbeleid
 • de rol van de afdeling Handhaving en BOA’s/toezichthouders binnen dit beleid
 • invloed van organisaties en voorzieningen in een wijk op de leefbaarheid en veiligheid
 • informele netwerken en hun doelen
 • invloeden van (nieuwe) media
 • lijnen vanuit de wijk naar gemeente en politie
 • ‘sociale kaart’ opstellen
 • samenwerken in netwerken

2. Persoonlijk Vakmanschap

Onderwerpen die aan bod komen tijdens dit onderdeel:

 • multidisciplinair samenwerken
 • netwerken creëren en netwerkgesprekken voeren
 • invloed uitoefenen in netwerkoverleggen
 • omgaan met weerstanden
 • rapporteren aan de hand van de zeven Gouden W’s
 • objectieve en subjectieve informatie
 • regievoering (wie is waarvoor verantwoordelijk)
 • omgaan met social media
 • Algemene wet bestuursrecht (Awb)
 • strafrecht versus bestuursrecht

Insteek/benadering
Het uitgangspunt van de opleiding Wijkgericht werken is uw eigen praktijk. Bijvoorbeeld: de Meldingen Overlast, uitvoeringsprogramma’s, communicatiematrixen, lokale veiligheidsplannen, coalitieakkoorden en benodigde bestuurlijke rapportages.  

Doelen
Na afloop van deze opleiding beschikt u over de extra kennis, inzichten en vaardigheden die u nodig heeft om uw rol als BOA in de wijk uit te voeren: minder vanuit de wet en meer vanuit uw rol als integrale veiligheidspartner. Daarbij kunt u effectief communiceren met burgers en partners in een wijk.

Afronding
Na afloop van de opleiding ontvangt u een certificaat van deelname.

 
Enkele reacties:
"Heel leerzaam, geeft je nieuwe inzichten hoe je anders te werk kunt gaan."
"Prima docent, weet waar hij het over heeft."
"Uitstekende accomodatie!"
"Zeer informatief."

 

Opleidingsprijs
€ 1035,00 (incl. studiemateriaal en arrangementskosten).

Opleidingsduur
Lesdagen: 4 (24 contacturen)
Studie-uren: 12

Locatie/data
 
Plaats Data
Schijndel 20 en 27 mei
3 en 10 juni 2021
 
Vaassen 3, 10, 17 en 24 maart 2021
Alhpen a/d Rijn 10, 17, 24 november en 1 december 2021
 
 
 

     

Opleidingsniveau: MBO-3

Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

 

 

Direct inschrijven

Terug naar overzicht