Opleiding BOA Basisbekwaamheid Domein III

Direct inschrijven

Voor wie
De opsporingsbevoegdheid voor leerplichtambtenaren is een onmisbaar instrument bij effectieve handhaving van de leerplichtwet. Deze uitvoering van de opleiding BOA Basisbekwaamheid is ontwikkeld voor leerplichtambtenaren die voor de eerste keer de BOA-bevoegdheid moeten halen. 

Onderwerpen
De opleiding BOA Basisbekwaamheid Domein III bestaat uit de theoriemodule rechtskennis (7 dagen) en uit de praktijkmodule Gespreks- en benaderingstechnieken (2 dagen). In beide modules komt het invullen van de combibon uitvoerig aan bod. U krijgt door een dagelijkse proeftoets inzicht in de tot dan toe door u verworven rechtskennis.

De module Rechtskennis bestaat uit de volgende onderdelen (theorie):

 • het Nederlands recht
 • de Nederlandse staat
 • de rechterlijke macht
 • de buitengewoon opsporingsambtenaar
 • de taak en organisatie van de politie
 • materieel strafrecht
 • formeel strafrecht

De module Gespreks- en benaderingstechnieken bestaat uit de volgende onderdelen (praktijk):

 • wet- en regelgeving
 • invullen van een combi-bon
 • gesprekstechnieken
 • benaderingstechnieken
 • ABC-gedrag
 • Doel-Aanpak-Analyse

In deze module oefent u diverse praktische vaardigheden, zoals het invullen van een combi-bon en - met medewerking van een professionele acteur - het voeren van bekeuringsgesprekken.

Doelen
Na deze opleiding kunt u uw opsporingsbevoegdheden als BOA in Domein III professioneel uitvoeren. U kent de rechtsbepalingen en u beheerst de nodige gespreks- en benaderingstechnieken. Ook kunt u de combi-bon invullen conform de BOA-normen van het ministerie van Veiligheid en Jusitite.

Afronding
Deze opleiding bereidt u adequaat voor op het afrondende (landelijke) examen. Dit omvat een theoretisch examen en een praktijkexamen, beide verzorgd door ExTH. Als u voor beide onderdelen slaagt, ontvangt u het Getuigschrift Buitengewoon Opsporingsambtenaar en kunt u worden beëdigd voor een periode van 5 jaar.

Hier vindt u meer informatie over het examen en over de examengarantie van SPV.

Enkele reacties van cursisten:
"Het sluit goed aan bij wat BOA's op straat tegenkomen."
"Erg betrokken docent."
"Ik heb de opleiding als zeer plezierig ervaren."
"De lessen worden bijzonder goed voorbereid."
"De docent kon enorm veel praktijkvoorbeelden aanhalen."


Opleidingsprijs
€ 1.685,- (incl. studiemateriaal, koffie en thee, lunch)
Examenkosten:
- Rechtskennis (ExTH):  € 92,00
- Gespreks- en benaderingstechnieken € 178,00 vrijgesteld van btw

Opleidingsduur
Lesdagen: 9 dagen (incl. e-learning)
Studie-uren: 25 uur

Locatie/data

Waar Wanneer
Vaassen, De Meern, Schijndel 28, 29 januari
4, 5, 11, 12 februari
4, 11, 12 maart 2019
Vaassen, De Meern, Schijndel 30 september
1, 7, 8, 28, 29 oktober
4, 11, 12 november 2019

 

Direct inschrijven

Neem contact op

Terug naar overzicht