Mental Check-up Preventieprogramma (MCU)

Voor wie
Het Mental Check-up preventieprogramma (MCU) is bedoeld voor mensen die in hun werk traumatische ervaringen (kunnen) opdoen of die worden blootgesteld aan hevig emotionerende of negatieve ervaringen. Denk aan medewerkers van de politie, gemeenten, jeugdzorg, onderwijsinstellingen en zorginstellingen, ambulancepersoneel, brandweer, deurwaarders etc.

Programma
Het MCU-preventieprogramma heeft als doel psychische klachten vroegtijdig te signaleren om zo overbelasting en burn-outs te voorkomen. U voert eens per jaar een (circa één uur durend) individueel gesprek met een senior psycholoog/gedragsdeskundige.

In dit gesprek wordt gestreefd naar:

  • het ondersteunen van uw gezond functioneren
  • het versterken van de balans tussen uw functionele draaglast en uw persoonlijke draagkracht
  • het versterken van uw reflectieve ontwikkeling (individueel en als team)

Indien nodig zijn maximaal twee extra gesprekken mogelijk.

Methodiek
Het gesprek met de gedragsdeskundige verloopt in grote lijnen als volgt:

  • De gedragsdeskundige maakt door middel van een semi-gestructureerd interview een inschatting van uw arbeidstevredenheid, ontwikkelingsmogelijkheden en psychische risicofactoren binnen uw huidige functie.
  • De gespreksonderwerpen worden onderverdeeld in klachten, kunde, kennis, karakter en klimaat met betrekking tot de thema’s gezondheid, financiën, professionele ontwikkeling, persoonlijkheid, (werk)omgeving en sociaal netwerk.
  • Gekeken wordt naar zaken als depressie, angststoornissen, burn-outs en persoonlijkheidsproblematiek.
  • Uit het gesprek volgt een resultaat: geen psychische problematiek of een vermoedelijk psychisch probleem.
  • Na afloop volgt een rapportage/evaluatie met de opdrachtgever.
  • De gedragsdeskundige is tussentijds bereikbaar per e-mail, indien u daar behoefte aan heeft. Vanzelfsprekend zijn de gesprekken strikt vertrouwelijk; de gedragsdeskundigen bewaken de zorgvuldige gedragscode.

Wij werken volgens een laagdrempelige methodiek. Wij maken geen gebruik van geprotocolleerde/klinische vragenlijsten en testen, maar werken vanuit een natuurlijke, zakelijke setting. Dit doen we op een externe locatie zonder nadrukkelijke klinische lading.

Kosten/programma-invulling
Op aanvraag.

Wilt u deelnemen aan het MCU preventieprogramma? Neem dan contact met ons op.

 

     

Opleidingsniveau: MBO-4

Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

 

Neem contact op

Terug naar overzicht