Opleiding Fraudebeheersing verzekeraars

Direct inschrijven

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers bij een verzekeringsmaatschappij die zich bezighouden met het voorkomen, beheersen en stoppen van fraude.

Toegang tot deze opleiding vindt plaats na een telefonisch intakegesprek.

Onderwerpen
De opleiding Fraudebeheersing verzekeraars is opgezet als 'blended learning traject' dat bestaat uit drie e-learning modules en vier klassikale bijeenkomsten.

Modules
De hoofdthema's van de modules zijn:
1. Fraude door een consument
2. Fraude door een derde (bijv. schadehersteller)
3. Fraude door een eigen medewerker (interne fraude)

Aan de hand van een casus behandelt u in elke module de volgende onderwerpen:

  • Fraudesignaal beoordelen op onderzoekswaardigheid
  • Uitvoeren van het onderzoek
  • Afwikkelen van het onderzoek
  • Evalueren

Voorafgaand aan de volgende klassikale bijeenkomst levert u steeds het dossier in dat u van de casus heeft opgebouwd.

Klassikale bijeenkomsten
Tijdens de klassikale bijeenkomsten reflecteert u op wat u in de e-learning modules heeft gedaan en geleerd. U vergelijkt uw huidige manier van werken met de werkwijze in de modules, trekt conclusies en legt de link met uw te behalen leerdoelen. Daarnaast kunt u tijdens de bijeenkomsten kennis delen, vragen stellen en in gesprek gaan met uw medecursisten.

Naslagwerk
Op het leerplein wordt ook een opleidingsboek aangeboden, dat u kunt gebruiken als naslagwerk. U kunt het boek downloaden van het leerplein en eventueel printen.

Insteek/benadering
U bestudeert de informatie in de modules zelfstandig online (e-learning), beantwoordt de vragen en werkt een dossier bij. Daarnaast woont u de klassikale bijeenkomsten bij waarin een verdiepingsslag gemaakt.
U wordt zowel in de digitale leeromgeving als in de bijeenkomsten begeleid door een docent die de werkpraktijk kent.

Doelen
Na afloop van deze opleiding heeft u kennis opgedaan over verschillende vormen van fraude. U heeft inzicht in de wettelijke kaders, de procedures, interne regelgeving en uw mogelijkheden om fraude te voorkomen, te signaleren en te stoppen.

Afronding
U rondt de opleiding af met een examen waarin uw theoretische kennis wordt getoetst en waarin u vragen bij een casus uit de praktijk beantwoordt. Het examen wordt afgenomen door het onafhankelijke examenbureau Exapol.

 
Enkele reacties:
"Concrete tips voor toepassing in beleid en procedures."
"Het Leerplein werkt erg fijn en is overzichtelijk."
"Prima combinatie van lesstof en documenten."
"Prettige samenwerking met de docent."
"Goede interactie binnen de groep."
"Meteen toe te passen in de praktijk."


Erkenning Nivre / PE-punten
Deze opleiding is erkend door het Nederlands Instituut Van Register Experts (Nivre). Dit betekent dat personen die het diploma van deze opleiding hebben behaald, een inschrijving kunnen aanvragen in het Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF), mits zij ook voldoen aan de overige eisen die het Nivre stelt voor inschrijving in dit register.
Voor kandidaten die al zijn ingeschreven in het RCF-register levert deze opleiding 6 PE-punten op.

Opleidingsprijs
€ 2.785,- incl. lesmateriaal, koffie/thee en lunch tijdens de bijeenkomsten.
Examenkosten: 
€ 135,- per onderdeel (het volledige examen bestaat uit twee onderdelen).
Herexamens: € 135,- per onderdeel.

Opleidingsduur
Lesdagen: Eerste en tweede dag ochtend en middag (9.30-16.15 uur), daarna twee ochtenden van 3 uur (9.30-12.30 uur)
Zelfstudie-uren: 3 e-learning modules (26 uur), doornemen handboek ± 18 uur
Totale studiebelasting: 64 uur


Locatie/data
Waar Wanneer
Vaassen 10 november (gehele dag)
14 december 2020 (gehele dag)
9 februari (ochtend)
16 maart 2021 (ochtend)
Vaassen 15 maart (gehele dag)
19 april (gehele dag)
25 mei (ochtend)
28 juni 2021 (ochtend)
 

     

Opleidingsniveau: MBO+/HBO

Vereiste vooropleiding: Toegang tot deze opleiding vindt plaats na een telefonisch intakegesprek

 

Direct inschrijven

Terug naar overzicht