Opleiding Wijkgericht werken voor teamleiders, coördinatoren en senioren

Direct inschrijven

Voor wie
Deze opleiding richt zich op de teamleiders, senioren en coördinatoren van Handhaving en Toezicht.

Onderwerpen
De opleiding bestaat uit twee onderdelen:

  • Wijkgericht werken
  • De ontwikkeling en verbetering van leiderschap binnen het wijkgericht werken

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

  • Omgaan met het begrip cirkel van invloed en cirkel van betrokkenheid en dit kunnen toepassen naar de BOA's.
  • Bewustwording in verandering en groei aan de hand van een model waarbij het gaat om het in verbinding brengen van de elementen: cultuur, middelen, structuur en visie.
  • Verhogen van kennis en inzichten in het kunnen toepassen van wijkgericht werken in relatie tot de BOA's.
  • Nieuwe kennis en inzichten brengen vervolgens nieuwe ideeën, producten en zienswijze tot stand laten brengen door de BOA's.
  • Persoonlijke- en teamovertuigingen komen aan bod. Weerstanden binnen het hele team komen aan de orde aan de hand van onderstaand statement.
  • Om kunnen gaan met verschillende belangen van burgers, interne en externe organisaties en een verdere ontwikkeling van politieke sensiviteit en dit kunnen  uitdragen naar de BOA's.
  • De kracht van groepsdynamica kunnen inzetten en om kunnen gaan met tegenstellingen. Wijkgericht werken heeft als sluitstuk duurzame ontwikkelingen en veranderingen te weeg brengen d.m.v. projectmatig werken.
  • Leidinggevenden zullen sturing dienen te kunnen geven aan projectmatig werken van hun BOA's.

Insteek/benadering
Het uitgangspunt binnen de opleiding Wijkgericht werken voor teamleiders, coördinatoren en leidinggevenden is uw eigen praktijk

Doelen
Na afloop van deze opleiding beschikt u over extra kennis over de integrale aanpak, de bredere rol, taakstelling, inzicht en vaardigheden van teamleiders, coördinatoren en senioren zodat zij op hun beurt de BOA's verder kunnen helpen bij het wijkgericht werken.

Afronding
Na afloop van de opleiding ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.

 
Enkele reacties:
"Heel leerzaam, geeft je nieuwe inzichten hoe je anders te werk kunt gaan."
"Prima docent, weet waar hij het over heeft."
"Uitstekende accomodatie!"
"Zeer informatief."

 

Opleidingsprijs
€ 1215,00 (incl. studiemateriaal en arrangementskosten).

Opleidingsduur
Lesdagen: 5 (30 contacturen)
Studie-uren: 15

Locatie/data

Waar Wanneer
SPV Vaassen 1, 2, 8 en 9 oktober 2020 + 1 dag (datum in overleg met de deelnemers)
 

     

Opleidingsniveau: MBO-4

Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

 

Direct inschrijven

Terug naar overzicht