Leergang Leerplicht/RMC

Direct inschrijven

Voor wie

De leergang Leerplicht/RMC is bestemd voor diegenen die werkzaam zijn als leerplichtambtenaar of medewerker RMC. Toegang tot deze leergang vindt plaats na een telefonisch intakegesprek en een eventueel vervolggesprek.

Onderwerpen
De leergang behandelt op HBO-niveau alle theoretische kennis en communicatieve vaardigheden die u als leerplichtambtenaar of medewerker RMC bij uw dagelijkse werkzaamheden nodig heeft. Ook de veranderingen in het sociale domein die zijn ontstaan door de transities en passend onderwijs komen aan bod.

De leergang omvat in totaal 22 lesdagen en is verdeeld over drie modules:
•  Wet- en regelgeving Leerplicht/RMC (8 dagen)
•  Het netwerk in beeld (7 dagen)
•  Methodisch handelen (7 dagen)

1. Wet- en regelgeving Leerplicht/RMC
In deze module krijgt u alle noodzakelijke theoretische kennis aangereikt van de actuele wet- en regelgeving die het kader vormt voor uw werkzaamheden. U krijgt inzicht in de toepassing van deze wet- en regelgeving in uw werkpraktijk. Aan bod komen:
•  De volledige Leerplichtwet en RMC wet- en regelgeving
•  Algemene Wet Bestuursrecht
•  AVG

Klik hier voor meer informatie over het lesprogramma van deze module.
Dit onderdeel wordt afgesloten met een schriftelijk examen.

2. Het netwerk in beeld
Deze module is vernieuwd. De eerste zes lesdagen hebben nu de volgende opzet: Carolien de Bruin (docente van deze module) begint met het bespreken van een onderwerp en behandelt hieruit een relevante netwerkpartner. 's Middags is een gastdocent uit het betreffende netwerk aanwezig. U kunt zelf uw vragen stellen en ervaringen met hem of haar delen.

Gastcolleges worden gegeven door een vertegenwoordiger van o.a. de Raad, het Openbaar Ministerie, Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, Halt, Rechtelijke macht en vanuit de Onderwijsconsulenten organisatie.

Ook komt in deze module aan de orde:

  • De functie van leerplicht/RMC binnen het onderwijssysteem
  • Relevante onderdelen uit de onderwijswetten (WPO, WVO, WEB)
  • Landelijk en regionaal VSV-beleid
  • Zorgstructuren in en om de school (passend onderwijs)
  • Transitie Jeugdzorg, Participatiewet en WMO
  • Actuele ontwikkelingen
  • Ketenpartners, zoals inspectie van het onderwijs, toegang tot de zorg, Veilig thuis, Jeugdbeschermtafel etc. worden toegelicht tijdens de lesdagen.

Tijdens de laatste (zevende) lesdag wordt deze module van de leergang afgesloten met een terugblik en afrondende opdracht.

3. Methodisch handelen
De leerplichtambtenaar/medewerker RMC beschikt niet alleen over vaardigheden om juridisch juist te handelen, maar ook over vaardigheden om bij tegenstrijdige belangen en emoties accuraat op te treden. Zij/hij schakelt op verschillende niveaus: met de jongeren, ouders, mentoren, jeugdzorg, wijkteams etc. Deze module behandelt methodieken en communicatieve vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een succesvolle afstemming met alle betrokkenen. Leidend daarbij zijn de vragen: wat zie ik, wat hoor ik, is dit eigenlijk wel het probleem, wat ligt erachter, welke afstemming moet plaatsvinden, welk traject kan worden aangeboden?
Onderwerpen die besproken worden:
•  Rol en positie van de leerplichtambtenaar
•  Ontwikkelingspsychologie van jongeren
•  Plan van aanpak bij problematiek
•  De regie voeren en monitoren
•  Aandachtspunten voor gesprekken met jongeren
•  Jongeren met een (gedrags)problematiek
•  Maatschappelijke zorg
•  Sociale media

Klik hier voor meer informatie over het lesprogramma van deze module.
De module wordt afgesloten met een casus en/of reflectieverslag.

Insteek/benadering
Het programma van de leergang Leerplicht/RMC is afgestemd op het functieprofiel voor Leerplichtambtenaren/RMC-medewerkers en is ontwikkeld in samenspraak met de branche-organisatie Ingrado.

Afronding
Wanneer u alle onderdelen van de leergang leerplicht/RMC met een voldoende resultaat heeft afgesloten, ontvangt u een diploma.

 
Enkele reacties:
"Mijn verwachtingen werden overtroffen."
"Een praktijkgerichte, interactieve en duidelijke manier van lesgeven."
"De docenten zijn bevlogen en creëren een leeromgeving die veilig, efficiënt en effectief is."
"Het is een uitje om naar toe te gaan."

 

Opleidingsduur en studiebelasting
De leergang omvat in totaal 22 lesdagen, en is verdeeld over drie modules van resp. 8, 7 en 7 dagen.
Studiebelasting:
Module 1: bestuderen lesmateriaal ca. 16 uur; examenvoorbereiding 24 uur
Module 2: uitvoeren eindopdracht: ca. 8 uur.
Module 3: bestuderen lesmateriaal ca. 14 uur


Kwaliteitesregister LKLR
De Leergang Leerplicht/RMC is opgenomen in het Landelijk Kwaliteitsregister Leerplicht & RMC (LKLR)

Opleidingsprijs

Module  
Module 1: Wet- en regelgeving €  2.050,-
Module 2: Het netwerk in beeld €  2.050,-
Module 3: Methodisch handelen €  2.050,-
Gehele leergang Leerplicht/RMC (3 modules) *) €  5.535,-

*) Geldt uitsluitend wanneer u zich voor 3 modules tegelijk aanmeldt.

Bovenstaande prijzen zijn inclusief lesmateriaal en arrangementskosten (koffie, thee, lunch)
Examenkosten: € 385,-

Locatie/data

Module Waar Wanneer
Module 1
Wet- en regelgeving
Utrecht 2020:
1, 8, 29 oktober
5, 12, 19, 26 november
3 december
examen: 10 december 2020
Module 2
Het netwerk in beeld

Utrecht

2020:
16, 23, 30 januari
6, 13 februari
5, 19 maart 2020
Module 3
Methodisch handelen
Utrecht 2020:
9, 16, 23 april
14, 28 mei
4, 11 juni 2020
 

     

Opleidingsniveau: HBO

Vereiste vooropleiding: Toegang tot deze leergang vindt plaats na een telefonisch intakegesprek en een eventueel vervolggesprek.

 

Direct inschrijven

Terug naar overzicht