Leergang Leerplicht/RMC

Direct inschrijven

Voor wie

De leergang Leerplicht/RMC is bestemd voor diegenen die werkzaam zijn als leerplichtambtenaar of medewerker RMC. Toegang tot deze leergang vindt plaats na een telefonisch intakegesprek en een eventueel vervolggesprek.

Onderwerpen
De leergang behandelt op HBO-niveau alle theoretische kennis en communicatieve vaardigheden die u als leerplichtambtenaar of medewerker RMC bij uw dagelijkse werkzaamheden nodig heeft. Ook de veranderingen in het sociale domein die zijn ontstaan door de transities en passend onderwijs komen aan bod.

De leergang omvat in totaal 22 lesdagen en is verdeeld over drie modules:
•  Wet- en regelgeving Leerplicht/RMC (8 dagen)
•  Het netwerk in beeld (7 dagen)
•  Methodisch handelen (7 dagen)

1. Wet- en regelgeving Leerplicht/RMC
In deze module krijgt u alle noodzakelijke theoretische kennis aangereikt van de actuele wet- en regelgeving die het kader vormt voor uw werkzaamheden. U krijgt inzicht in de toepassing van deze wet- en regelgeving in uw werkpraktijk. Aan bod komen:
•  De volledige Leerplichtwet en RMC wet- en regelgeving
•  Algemene Wet Bestuursrecht
•  AVG

Klik hier voor meer informatie over het lesprogramma van deze module.
Dit onderdeel wordt afgesloten met een schriftelijk examen.

2. Het netwerk in beeld
De eerste zes lesdagen hebben de volgende opzet: Carolien de Bruin (docente van deze module) begint met het bespreken van een onderwerp en behandelt hieruit een relevante netwerkpartner. 's Middags is een gastdocent uit het betreffende netwerk aanwezig. U kunt zelf uw vragen stellen en ervaringen met hem of haar delen. Na iedere bijeenkomst moet er een opdracht gemaakt worden die uiteindelijk een portofolio oplevert, waardoor de leerplichtambtenaar zijn eigen sociale kaart heeft opgebouwd en meer weet van het netwerk waar hij/zij mee samen werkt.

Gastcolleges worden gegeven door een vertegenwoordiger van o.a. de Raad, het Openbaar Ministerie, Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, Halt, Rechtelijke macht en vanuit de Onderwijsconsulenten organisatie.

Ook komt in deze module aan de orde:

  • De functie van leerplicht/RMC binnen het onderwijssysteem
  • Onderwijsbeleid en VSV/transities in het sociale domein
  • Passend onderwijs en de zorgstructuren
  • Formele ketenpartners
  • Informele ketenpartners

Tijdens de laatste (zevende) lesdag wordt deze module van de leergang afgesloten met een terugblik en een examen, dat bestaat uit een afrondende opdracht en het geven van een presentatie door de kandidaat.

3. Methodisch handelen
De leerplichtambtenaar/medewerker RMC beschikt niet alleen over vaardigheden om juridisch juist te handelen, maar ook over vaardigheden om bij tegenstrijdige belangen en emoties accuraat op te treden. Zij/hij schakelt op verschillende niveaus: met de jongeren, ouders, mentoren, jeugdzorg, wijkteams etc. Deze module behandelt methodieken en communicatieve vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een succesvolle afstemming met alle betrokkenen. Leidend daarbij zijn de vragen: wat zie ik, wat hoor ik, is dit eigenlijk wel het probleem, wat ligt erachter, welke afstemming moet plaatsvinden, welk traject kan worden aangeboden?
Onderwerpen die besproken worden:
•  Rol en positie van de leerplichtambtenaar
•  Ontwikkelingspsychologie van jongeren
•  Plan van aanpak bij problematiek
•  De regie voeren en monitoren
•  Aandachtspunten voor gesprekken met jongeren
•  Jongeren met een (gedrags)problematiek
•  Maatschappelijke zorg
•  Sociale media

Klik hier voor meer informatie over het lesprogramma van deze module.
De module wordt  op de laatste (zevende) lesdag afgesloten met een examen, dat bestaat uit een casus- en/of reflectieverslag en het geven van een presentatie door de kandidaat.


Insteek/benadering
Het programma van de leergang Leerplicht/RMC is afgestemd op het functieprofiel voor Leerplichtambtenaren/RMC-medewerkers en is ontwikkeld in samenspraak met de branche-organisatie Ingrado.

Examen (met ingang van Leergang Module 1, startend op 1 oktober 2020)
Alle drie modules worden afgesloten met een examen, afgenomen door het onafhankelijke examenbureau Exapol.
De examens bestaan uit:
- Module 1: schriftelijk examen, bestaande uit 30 vragen (meerkeuze- en open vragen)
- Module 2: beoordeling door de examinator van het portfolio en een presentatie van een half uur door de kandidaat.
- Module 3: beoordeling door de examinator van de uitwerking van de casus en een presentatie van een half uur door de kandidaat.

Wanneer u na een module van de leergang het bijbehorende examen met een voldoende resultaat heeft afgesloten, ontvangt u het desbetreffende certificaat van examenbureau Exapol.
De certificaten van module 1, 2 en 3 tezamen geven recht op het diploma Leergang Leerplicht van examenbureau Exapol.
Exapol is een prominent examenbureau binnen het vakgebied toezicht en handhaving. Exapol staat onder toezicht van de Stichting Examenkamer, onafhankelijk toezichthouder op het gebied van examenstelsels.

Afronding
Wanneer u alle onderdelen van de leergang leerplicht/RMC met een voldoende resultaat heeft afgesloten, ontvangt u een diploma.

 
Enkele reacties:
"Mijn verwachtingen werden overtroffen."
"Een praktijkgerichte, interactieve en duidelijke manier van lesgeven."
"De docenten zijn bevlogen en creëren een leeromgeving die veilig, efficiënt en effectief is."
"Het is een uitje om naar toe te gaan."

 

Opleidingsduur en studiebelasting
De leergang omvat in totaal 22 lesdagen, en is verdeeld over drie modules van resp. 8, 7 en 7 dagen.
Studiebelasting:
Module 1: bestuderen lesmateriaal ca. 16 uur; examenvoorbereiding 24 uur
Module 2: uitvoeren eindopdracht: ca. 16 uur.
Module 3: bestuderen lesmateriaal ca. 14 uur


Kwaliteitesregister LKLR
De Leergang Leerplicht/RMC is opgenomen in het Landelijk Kwaliteitsregister Leerplicht & RMC (LKLR)

Opleidingsprijs

Module  
Module 1: Wet- en regelgeving

€  2.050,-
examenkosten € 89

Module 2: Het netwerk in beeld €  2.050,-
examenkosten € 249
Module 3: Methodisch handelen €  2.050,-
examenkosten € 249
Gehele leergang Leerplicht/RMC (3 modules) *) €  5.535,-

*) Geldt uitsluitend wanneer u zich voor 3 modules tegelijk aanmeldt.

Bovenstaande prijzen zijn inclusief lesmateriaal en arrangementskosten (koffie, thee, lunch)

Locatie/data

Module Waar Wanneer
Module 1
Wet- en regelgeving
De Meern 16, 23, 30 september
7, 14 oktober
4, 11 en 18 november 2021
Module 2
Het netwerk in beeld

De Meern

21, 28 januari,
4, 11 februari,
4, 11, 18 maart 2021
Module 3
Methodisch handelen
De Meern 8, 15, 22, 29 april
20, 27 mei
3 juni 2021

 

 

     

Opleidingsniveau: HBO

Vereiste vooropleiding: Toegang tot deze leergang vindt plaats na een telefonisch intakegesprek en een eventueel vervolggesprek.

 

 

Direct inschrijven

Terug naar overzicht