Drank- en Horecawet: basisopleiding

Direct inschrijven

 

Op 1 januari 2013 is de vernieuwde Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden. Dit had vooral gevolgen voor de bevoegdheden van gemeenten. Zo kregen gemeenten er een nieuwe belangrijke taak bij: het uitvoeren van het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet. Deze taak heeft de gemeente gekregen vanuit het oogpunt dat hun handhavers het beste zicht hebben op de problemen die zich voordoen. Deze taak heeft dus direct invloed op de functie van de betreffende BOA’s en toezichthouders.

Voor wie
Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van gemeenten (BOA’s en toezichthouders) die zijn belast met het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet.

Onderwerpen
Tijdens deze praktijkgerichte opleiding komt de theorie omtrent de Drank- en Horecawet aan bod. Ook wordt de toepassing daarvan tijdens het uitvoeren en afhandelen van inspecties behandeld.

Theorie
•  definities en de belangrijkste artikelen uit de Drank- en Horecawet
•  theorie toezicht, opsporing en bevoegdheden
•  (niet-)vergunningplichtige bedrijven
•  eisen aan een horecabedrijf
•  (nieuwe) gemeentelijke bevoegdheden
•  vergunningen en ontheffingen
•  methodiek leeftijdsgrenzen
•  uw eigen veiligheid tijdens controles
•  theorie boeterapport voor overtredingen

Praktijk
Naast de vereiste theoretische kennis van relevante wettelijke voorschriften vereist een doelgericht toezicht op en handhaving van de wettelijke voorschriften uit de Drank- en Horecawet en de daarbij behorende besluiten een klantgerichte benadering. Een deel van de basisopleiding Drank- en Horecawet bestaat daarom uit praktijkbegeleiding. Samen met een begeleider gaat u uw verworven kennis en vaardigheden op locatie toepassen. *)

Insteek/benadering
In deze opleiding gaat het zowel om kennis als vaardigheden. Naast de theorie, die wordt ingekleurd aan de hand van praktijkvoorbeelden, is er ruimschoots aandacht voor het schrijven van een boeterapport. Ook traint u uw communicatieve vaardigheden voor een klantgerichte benadering tijdens controles op de naleving van de Drank- en Horecawet.

Doelen
Na afloop van deze opleiding bent u voldoende voorbereid om het landelijk examen ExTH met succes te kunnen afleggen. Daarnaast beschikt u over voldoende kennis en vaardigheden om uw taken in het kader van het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet zelfstandig uit te voeren.

Afronding
Deze opleiding wordt afgerond met een examen dat wordt afgenomen door ExTH. Het examen bestaat uit 2 onderdelen: een theorie-examen en het schrijven van een boeterapport aan de hand van een filmfragment. Voor meer informatie over het aanmelden voor dit examen, kijk hier.

NB. In de nabije toekomst wordt waarschijnlijk een extra examenonderdeel aan het examen van ExTH toegevoegd. Het betreft de toetsing van (communicatieve) vaardigheden. Dit examenonderdeel zal in grote lijnen lijken op het examenonderdeel ‘Gespreks – benaderingstechnieken’ in de opleiding BOA Basisbekwaamheid, maar dan meer toegespitst op de casuïstiek in de horeca.

 
Enkele reacties:
"Pluspunt van SPV: de grote kennis en vakbekwaamheid van de trainers."
"Zeker aan te bevelen aan collega's."
"De prijs meer dan waard."
"Soepel verlopende samenwerking."


Opleidingsprijs
€ 1985,- inclusief studiemateriaal, koffie/thee en lunch
Examenkosten:
Theorie (Wettelijke kaders Drank- en Horecawet):  € 92,00
Praktijk (Boeterapport Drank- en Horecawet): € 105,00
Prijzen vrijgesteld van btw.

Opleidingsduur
Lesdagen: 9 dagen
Studieuren: 30 uur
 

Locatie/data

Waar Wanneer
de Meern 2, 9, 16, 23, 30 maart
6, 13, 20 april
11 mei 2021
Schijndel 31 maart
7, 14, 21, 28 april
12, 19, 26 mei
2 juni 2021
Vaassen 1, 8, 15, 22, 29 april
14, 20, 27 mei
3 juni 2021
Alkmaar 7, 14, 21, 28 september
5, 12 oktober
2, 9 en 16 november 2021

 

     

Opleidingsniveau: MBO-3

Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

 

Direct inschrijven

Terug naar overzicht