Drank- en Horecawet: praktijktraining

Veel toezichthouders Drank- en Horecawet vinden het moeilijk de Drank- en Horecawetgeving in de praktijk toe te passen. De theoretische kennis is aanwezig, maar de handvatten om op de juiste wijze daadwerkelijk op te treden zijn er (nog) niet. Deze handvatten worden aangereikt in de praktijktraining Drank- en Horecawet.

Voor wie
De opleiding is bedoeld voor medewerkers van gemeenten (BOA’s en toezichthouders) die zijn belast met het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet.

Onderwerpen
Tijdens deze training wordt dieper ingegaan op de praktijkaspecten en de vaardigheden die bij het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet van belang zijn. Hierbij wordt onder andere ingegaan op:

  • do's en don'ts in de praktijk van het toezicht op de Drank- en Horecawet
  • wat is belangrijk en waar moet u aan denken bij een vergunningscontrole, controle alcoholverkoopverbod en leeftijdsgrenscontroles?
  • hoe benadert u jeugd en hoe spreekt u jeugd aan (communicatie)?
  • hoe past u veiligheid in de horeca in de praktijk toe?
  • onopvallend observeren

Insteek/benadering
In deze training Drank- en Horecawet wordt verder ingegaan op het uitvoeren en afhandelen van inspecties in de praktijk. U traint in de horeca van een stad of dorp*), zodat de oefeningen uw eigen werkpraktijk zo goed mogelijk benaderen. Daarbij krijgt u handvatten om inspecties in het kader van de Drank- en Horecawet met vertrouwen en op klantgerichte en juiste wijze uit te voeren.

*) Wanneer zich voor deze opleiding bij open inschrijving meerdere cursisten uit één gemeente of regio aanmelden, kunnen we - indien gewenst - de praktijktraining eventueel in die gemeente uitvoeren.

Doelen
Na deze training beschikt u over voldoende (communicatieve) vaardigheden om uw taken in het kader van het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet met zekerheid en vertrouwen in de praktijk uit te voeren.

Afronding
Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat van deelname.

NB. In de nabije toekomst wordt waarschijnlijk een extra examenonderdeel aan het examen Basisopleiding Drank- en Horecawet van ExTH wordt toegevoegd. Het betreft de toetsing van (communicatieve) vaardigheden. Dit examenonderdeel zal in grote lijnen lijken op het examenonderdeel ‘Gespreks– en benaderingstechnieken’ in de opleiding BOA Basisbekwaamheid, maar dan meer toegespitst op de casuïstiek in de horeca.

 
Enkele reacties:
"Pluspunt van SPV: de grote kennis en vakbekwaamheid van de trainers."
"Zeker aan te bevelen aan collega's."
"De prijs meer dan waard."
"Soepel verlopende samenwerking."

 

Opleidingsprijs
Op aanvraag

Opleidingsduur
Lesdagen: 2 dagen


Deze training  wordt uitsluitend in company gegeven. Voor meer informatie neem contact met ons op.

 

 

     

Opleidingsniveau: MBO-3

Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

Neem contact op

Terug naar overzicht