Cursus Controle Digitaal Opkopers Register (DOR)

Direct inschrijven

Voor opkopers en handelaren van onder andere gebruikte en ongeregelde goederen, metalen, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, auto’s en fietsen geldt dat zij, in verband met het tegengaan van heling (artikel 416, 417 e.v. Wetboek van Strafrecht), ingekochte goederen verplicht moeten registreren in een opkoopregister. Zowel de politie als de gemeente speelt, elk binnen het eigen wettelijk kader, een rol ten aanzien van de volledigheid van het opkoopregister. Zij werken samen bij de controle op de volledigheid van het opkoopregister.

In het verleden werden papieren registers gebruikt, maar sinds 2011 bestaat er een door de politie ontwikkelde digitale variant die het Digitaal Opkopers Register (DOR) wordt genoemd. Het ministerie van Veiligheid en Justitie is in 2017 een wetgevingstraject gestart om het gebruik van het DOR wettelijk verplicht te stellen.

Voor wie
De cursus is bedoeld voor medewerkers van gemeenten (BOA’s en toezichthouders) die zijn belast met de controle van registraties in het Digitaal Opkopers Register (DOR).

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De bestuursrechtelijke en strafrechtelijke bevoegdheden ten aanzien van de controle van registraties in het Digitaal Opkopers Register (DOR)
  • Wets- en rechtskennis ten aanzien van de artikelen: 416, 417, 417bis, 417ter, 437, 437bis, 437ter, 437quater Wetboek van Strafrecht, artikel 2:67 van de model-APV en het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, Wetboek van Strafrecht
  • De verhouding tussen het (Digitaal) Opkoopregister en het Verkoopregister
  • De takenscheiding op dit gebied tussen de gemeente en de politie.

Doelen
Na afloop van de cursus beschikt u over de noodzakelijke (wettelijke) achtergrondkennis voor uw feitelijk optreden als controleur van registraties in het Digitaal Opkopers Register (DOR). Daarnaast heeft u inzicht verkregen in de mogelijkheden die het bestuursrechtelijk en het strafrechtelijk handhaven biedt en bent u op de hoogte van de takenscheiding en verhouding tussen de gemeente en de politie binnen dit specifieke vakgebied.

Afronding
Na afloop van de opleiding krijgt u een certificaat van deelname.

 
Enkele reacties:
"Het sluit goed aan bij wat je op straat tegenkomt."
"Heel veel opgestoken."
"Leuke, leerzame dag."
"Gemotiveerde en kundige docent."
"Prima training!"

 

Opleidingsprijs
€ 200,- (incl. studiemateriaal en arrangementskosten).

Opleidingsduur
1 dag

Locatie/data

Waar Wanneer
Vaassen 12 maart 2020
 
 

     

Opleidingsniveau: MBO-3

Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

 

Direct inschrijven

Terug naar overzicht