BOA PHB Domein II - module 1: Wettelijke kaders milieu generiek (WKMG)

Direct inschrijven

Voor wie
Bent u werkzaam als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in domein II? Dan bent u, nadat u de opleiding BOA Basisbekwaamheid heeft afgerond, verplicht de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) domein II te volgen. De PHB bestaat uit vier modules. Wettelijke kaders milieu generiek (WKMG) is PHB-module 1. U kunt nú de PHB-modules in domein II in willekeurige volgorde volgen. Dit in tegenstelling tot de PHB-modules in domein I en de "oude" PHB-cyclus in domein II.

Onderwerpen
Deze module duurt drie dagen en omvat onder andere de volgende onderwerpen:

 • Algemene bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering
 • Wetboek van Strafrecht:
  • bepalingen in relatie tot de ambtenaar
  • vormen van deelneming aan strafbare feiten (natuurlijk persoon/rechtspersoon)
  • overtredingen en misdrijven (vernieling, verboden toegang voor onbevoegden, strafbare handelingen in staat van dronkenschap etc.)
 • Wetboek van Strafvordering:
  • bepalingen met betrekking tot de BOA en zijn opsporingsbevoegdheden
  • bepalingen met betrekking tot wie bevoegd zijn ten aanzien van het opsporen van strafbare feiten en de posities van de verschillende rollen van spelers in het strafproces (College van Procureurs-Generaal, Openbaar Ministerie, officier van justitie, hulpofficier van justitie en de rechter-commissaris)
 • Besluit BOA (BBO)
 • Politiewet 2012
 • Sfeerovergang tussen toezicht en opsporing (bestuursrecht en strafrecht)
 • Samenwerking met de politie, omgevingsdiensten en overige ketenpartners

Doelen
Na afloop van de module WKMG bent u voldoende voorbereid om het landelijk examen bij ExTH met succes te kunnen afleggen. Daarnaast kunt u de in de opleiding opgedane kennis toepassen in uw eigen praktijk.

Afronding
U sluit deze PHB-module af met een digitaal theorie-examen (meerkeuzevragen), dat wordt afgenomen door ExTH. Voor meer informatie over het aanmelden voor dit examen, kijk hier.

 
Enkele reacties van cursisten:
"Het sluit goed aan bij wat BOA's op straat tegenkomen."
"Erg betrokken docent."
"Ik heb de opleiding als zeer plezierig ervaren."
"De lessen worden bijzonder goed voorbereid."
"De docent kon enorm veel praktijkvoorbeelden aanhalen."


Opleidingsprijs
€ 695,- incl. studiemateriaal en arrangementskosten (koffie/thee, lunch).
Examenkosten (ExTH):  € 92,00
Prijzen vrijgesteld van btw.

Opleidingsduur
Lesdagen: 3 dagen
Studiebelasting: lesdagen + 5-10 uur zelfstudie, totaal 20-35 uur.


Locatie/data

Waar Wanneer
Vaassen 13 en 27 januari, 10 februari 2020
 

     

Opleidingsniveau: MBO-3

Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

 

Direct inschrijven

Terug naar overzicht