Opleiding Fraudeaangifte

Direct inschrijven

De benadeling van een organisatie of (financiële) instelling door fraude is soms groot. Daarom zijn banken en verzekeraars meer en meer genoodzaakt daartegen zelf op te treden met eigen mogelijkheden. Dit neemt niet weg dat soms een strafrechtelijke bejegening noodzakelijk kan zijn en dat dit ook voordelen kan bieden.
De organisatie die aangifte van fraude doet moet dan wel die informatie verschafffen waardoor de kans groter wordt op een daadwerkelijke strafrechtelijke interventie en het beoogde doel wordt bereikt.


Voor wie
Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van financiële instellingen die met enige vorm van fraude geconfronteerd worden en voor medewerkers van organisaties die in dergelijke situaties adviseren of ondersteunende diensten verlenen. De opleiding biedt hun meerdere mogelijkheden om inhoud te geven aan strafrechtelijke belangenbehartiging.
Daarnaast is deze opleiding bedoeld voor medewerkers van politie en justitie die vanuit hun positie te maken krijgen met fraudeaangiftes.

Vooropleiding
De opleiding Fraudeaangifte is geschikt voor deelnemers met minimaal MBO-/HBO-werk- en -denkniveau. Daarnaast is kennis van relevante wet- en regelgeving (civiel recht, strafrecht en strafvordering) een pré.

Onderwerpen
In het opleidingsprogramma, dat 2 dagen duurt, worden theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld. De volgende onderwerpen worden behandeld:
 

 • Het doel van een aangifte
 • De betekenis van art. 27 Wetboek van Strafvordering
 • Basisbeginselen van het strafrechtelijke bewijsrecht
 • De positie van de aangifte in het strafproces
 • De reden van wetenschap en de zeven gouden W's
 • Het verschil tussen de aangifte en het afleggen van een getuigenverklaring
 • De organisatie van de opsporing en het strafrechtelijk systeem; hoe het contact te organiseren?
 • Informatie delen van en met de politie, voorafgaand aan en tijdens het opsporingsonderzoek
 • Zelfstandig aangifte opstellen
 • Basiskennis over de financiële instelling als benadeelde partij: het gebruik van materiële en processuele rechten en mogelijkheden.


Insteek/benadering
Naast kennis van juridische en tactische aspecten voor het doen van aangifte zijn schriftelijke vaardigheden van belang. Tijdens de opleiding vergaart u kennis en traint u uw vaardigheden voor het doen van aangifte op een praktische wijze.
Vanuit praktijkcasuïstiek krijgt u studieopdrachten die zijn gericht op de dagelijkse praktijk.

Lesmateriaal
Tijdens de opleiding wordt gewerkt met het boek 'De fraudeaangifte, Startpunt voor een succesvolle strafrechtelijke belangenbehartiging".

Doelen
Na afloop van de opleiding beschikt u over de juiste kennis en kunde om substantieel de kans te vergroten dat uw fraudeaangifte op succesvolle wijze strafrechtelijk wordt afgedaan:

 • U weet uw aangifte zo op te stellen dat politie en justitie bij een strafrechtelijke afdoening succesvol verder kunnen handelen.
 • U weet hoe de informatie-uitwisseling tussen politie, justitie en (financiële) instelling in en voorafgaand aan een strafrechtelijke procedure rechtmatig kan worden bevorderd.
 • U weet op welke wijze de belangen van de benadeelde via het strafrecht behartigd kunnen worden.

Bekijk de film voor een nadere indruk.

PE-punten Nivre

Voor kandidaten die zijn ingeschreven in het geassocieerde Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF) bij het Nivre levert deze opleiding 6 PE-punten op.

Opleidingsprijs
€ 995,- incl. studiemateriaal, koffie/thee en lunches

Opleidingsduur
Lesdagen: 2 dagen

Locatie/data

Waar Wanneer
SPV Vaassen 7 en 27 november 2017
SPV Vaassen 27 maart en 17 april 2018


Naast deze basisopleiding Fraudeaangifte biedt SPV ook een verdiepingsmodule aan over dit onderwerp. Kijk hiervoor bij de opleiding Strafrechtelijke belangenbehartiging.

Direct inschrijven

Terug naar overzicht