Opleiding Strafrechtelijke belangenbehartiging bij fraude

Fraudebestrijding heeft bij de politie, opsporingsdiensten, justitie en andere overheidsinstanties niet altijd de prioriteit die het verdient. Mede daarom zijn benadeelde private partijen, waaronder banken en verzekeraars, voor een gedegen aanpak steeds meer op eigen mogelijkheden aangewezen. Dit neemt niet weg dat in voorkomende gevallen een strafrechtelijke benadering noodzakelijk is en blijft.
In die situaties vergroot relevante kennis van de mogelijkheden, bevoegdheden, werkprocessen en begrippen van het strafrechtelijk bedrijf de uiteindelijke slagingskans van een strafrechtelijke interventie. Daardoor kan het beoogde doel uiteindelijk beter worden bereikt.


Voor wie
Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van financiële instellingen die met enige vorm van fraude geconfronteerd worden en voor medewerkers van organisaties die in dergelijke situaties adviseren of ondersteunende diensten verlenen (o.a. Legal). De opleiding biedt een vertrekpunt om meer inhoud te geven aan strafrechtelijke belangenbehartiging.
Daarnaast is deze opleiding bedoeld voor medewerkers van politie en justitie die vanuit hun positie te maken krijgen met aangiftes.

Vooropleiding
De opleiding is geschikt voor deelnemers met HBO-werk- en -denkniveau. Daarnaast is kennis van relevante wet- en regelgeving (civiel recht, strafrecht en strafvordering) een pré.
Deze opleiding is een vervolg op en verdieping van de basisopleiding Fraudeaangifte. Kennis en beheersing van de beginselen die in de opleiding Fraudeaangifte zijn behandeld is dan ook noodzakelijk.

Onderwerpen
In het intensieve programma van deze tweedaagse training wordt de theorie vanuit de daadwerkelijke fraudepraktijk op toepassingsniveau behandeld. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De aangifte en de selectie van de meest passende strafbepaling
 • De gevolgen van de inzet van het strafrecht voor de regiemogelijkheden op andere, al dan niet simultaan lopende interventiemogelijkheden
 • Het voor strafrechtelijk gebruik vergaren, contextueel positioneren en beoordelen van nader te onderzoeken data
 • Omgaan met sturings- en bewijsinformatie en de relevantie van artikel 27 Wetboek van Strafvordering
 • Mogelijkheden voor snelle strafrechtelijke belangenbehartiging buiten de strafrechter om
 • Gevolgen van de relatie tussen de strafrechtelijke aangifte, de informatiepositie en schadeverhaal
 • Basisbeginselen van strafrechtelijk bewijsrecht
 • Rol en invloed van de aangever ten aanzien van vermogenstracering en beslaglegging
 • De organisatie van de privaat-publieke samenwerking binnen de context van een concreet opsporingsdossier
 • Het delen van informatie met en tussen opsporingsinstanties en justitie, tijdens en voorafgaand aan het opsporingsonderzoek en de juridische basis waarop dit plaatsvindt
 • Toedrachtsonderzoek naast, ten behoeve van of na strafrechtelijke opsporing
 • Het gebruik van materiële en processuele rechten en mogelijkheden door de financiële instelling als benadeelde partij

Insteek/benadering
Naast kennis van juridische en tactische aspecten voor het doen van aangifte zijn schriftelijke vaardigheden van belang. Tijdens de opleiding Strafrechtelijke belangenbehartiging bij fraude vergaart u praktische kennis en traint u concrete vaardigheden voor het doen van aangifte en het bevorderen van operationele samenwerking in concrete onderzoeken. Van u wordt verwacht specifieke studieopdrachten vanuit uw werkpraktijk uit te voeren.

Doelen
Na afloop van de opleiding beschikt u over de juiste kennis en kunde om de kans substantieel te vergroten dat uw fraudeaangifte strafrechtelijk succesvol wordt afgedaan:

 • U kunt zelfstandig een gecompliceerde aangifte opstellen waarbij u op verschillende manieren vanuit het strafrecht succesvol op een fraude-incident kunt reageren
 • U kunt de belangen van de financiële instelling of organisatie als benadeelde partij in een strafrechtelijke procedure optimaal behartigen
 • U weet op welke wijze daarbij de rechtmatige informatie-uitwisseling tussen politie, justitie en financiële instelling of organisatie kan worden bevorderd
 • U weet op welke wijze het verloop/de voortgang van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek en een civielrechtelijk toedrachtsonderzoek juridisch optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd.
 
Enkele reacties:
"Zeker aan te bevelen, het maakt aangiftes makkelijker en ze kunnen sneller worden aangepakt door het OM."
"Theorie heel erg interessant, mooie casussen."
"Heel veel nieuwe dingen geleerd."
"Het onderscheid tussen de aangifte en het onderzoeksrapport betekent voor mij echt een opluchting in praktisch werken."
"Het heeft mijn ogen geopend."

 

PE-punten Nivre
Voor kandidaten die zijn ingeschreven in het geassocieerde Register Coördinator Fraudebeheersing (RCF) bij het Nivre levert deze opleiding 6 PE-punten op.

Opleidingsprijs
€ 995,- incl. studiemateriaal, koffie/thee en lunches.

Opleidingsduur
Lesdagen: 2 dagen

Deze opleiding wordt uitsluitend in company aangeboden. Neem contact met ons op voor meer informatie.
 

 

     

Opleidingsniveau: HBO

Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

 

Neem contact op

Terug naar overzicht