Training Opsporen en afpakken (TOA)

Voor wie
Onderzoeken bij vermeende financieel-economische fraude worden in de huidige opsporingspraktijk veelal door twee verschillende typen functionarissen uitgevoerd:

 • getalenteerde rechercheurs die voor hun specifieke werkzaamheden zijn gerekruteerd in de politieorganisatie (de zgn. doorstromers)
 • medewerkers met financiële kennis door werkervaring buiten de politiepraktijk; zij kunnen een rechercheteam versterken op basis van hun "andersoortige" expertise (de zgn. zij-instromers).

Deze opleiding is bedoeld voor beide doelgroepen.

Onderwerpen
Een brede verscheidenheid aan onderwerpen wordt behandeld:

 • Het genereren van financiële informatie over verdachte natuurlijke personen, rechtspersonen of bedrijven
 • Samenwerken in een financieel onderzoek tussen generalisten, specialisten en coördinatoren
 • Het omgaan met verschillende (financiële) interventiestrategieën
 • De essentie van financial intelligence: ontneming wederrechtelijk voordeel, juridisch kader, opsporing tactische consequenties en werkvormen (voordeelberekening, vermogenstracering, schijnconstructies etc.)
 • Witwassen: juridisch kader, opsporing tactische consequenties en werkvormen (werken met indicatoren, bewijsrecht, onderkennen constructies etc.)
 • Onderzoek reguliere fraudevormen (o.a. faillissementsfraude, hypotheekfraude, fraude met ondernemingsvormen)
 • Beslaglegging (conservatoir beslag, derdenbeslag, strafrechtelijk executieonderzoek etc.)
 • Intelligencematig en opsporingsmatig omgaan met bijzondere doelgroepen (financiële instellingen, geheimhouders, financiële dienstverleners etc.)
 • Relevante aspecten van strafrechtelijk, bestuurlijk en civielrechtelijk bewijsrecht
 • Relevante financiële, bedrijfseconomische en boekhoudkundige kennis
 • Adviesvaardigheden.

Insteek/benadering
Doordat de groepsgrootte beperkt is, kan in deze opleiding rekening worden gehouden met de individuele opleidingsbehoeften van de deelnemers. Door het invullen van een intakeformulier kunt u uw wensen en prioriteiten vooraf kenbaar maken. 

Doel
Na het afsluiten van deze training

 • kunnen de deelnemers zelfstandig een financieel rechercheonderzoek uitvoeren; zij kennen de mogelijkheden en zijn in staat om verdiensten uit gepleegde criminaliteit op een praktische, effectieve en tevens juridisch correcte wijze "af te (laten) pakken"
 • zij zijn in staat - waar mogelijk - diverse en specifiek op afpakken gerichte maatregelen in het onderzoeksplan en in de onderzoeksorganisatie (teams, koppels etc.) te operationaliseren
 • zij kunnen in voorkomende gevallen vanuit het werkconcept van "netwerkend opsporen" omgaan met verschillende vormen van financiële expertise binnen en buiten de eigen organisatie, resp. zij weten hoe bij "afpakken" meer ketengericht moet worden opgetreden
 • zij zijn zodanig bekend met de wettelijke en jurisprudentiële ontwikkelingen wat betreft witwassen, ontneming, beslaglegging, financiële bevoegdhedenaanwending etc. dat zij deze kennis kunnen aanwenden bij hun advisering en begeleiding van collega-rechercheurs en/of projectleiders.

Opleidingsprijs
€ 26.165,- per groep van max. 14 deelnemers.
Prijs incl. lesmateriaal. Verblijfkosten (koffiet/thee, lunch, zaalhuur e.d.) voor rekening opdrachtgever.

Opleidingsduur
3 modules van 3 dagen, 1 module van 2 dagen: totaal 11 lesdagen

Deze opleiding wordt uitsluitend incompany verzorgd. Voor informatie neem contact met ons op.

 

 

     

Opleidingsniveau: MBO+/HBO

Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

 

Neem contact op

Terug naar overzicht