Cursus Privacy voor beveiliging en particulier onderzoek

Bedrijven en instellingen die omgaan met persoonsgegevens hebben te maken met een veranderende wetgeving op het gebied van privacy. Sinds 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

De AVG stelt vergaande eisen aan bedrijven en instellingen voor het omgaan met persoonsgegevens. Zo dient een organisatie een accuraat en actueel overzicht te hebben van alle gegevensverwerkingen (register van de verwerkingsactiviteiten) en moet men kunnen aantonen dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG verordening is of wordt uitgevoerd (de zogenaamde verantwoordingsplicht).

Bij de beveiliging wordt gebruik gemaakt van verschillende toepassingen die onder de AVG vallen, zoals het cameratoezicht en de toegangsbeheersingssystemen. Maar ook kan gedacht worden aan employment-screening. Bij het onderzoek naar vermeende onregelmatigheden worden persoonsgegevens vastgelegd in de onderzoeks-administratie en daarmee is de AVG van toepassing.

Speciaal voor degenen die werkzaam zijn in de (bedrijfs-)beveiliging en het particulier onderzoek heeft SPV een cursus ontwikkeld die u leert omgaan met alle nieuwe regels.

Programma

Het programma bestaat uit vier blokken van 1,5 uur. Per blok wordt ingegaan op actuele en toekomstige ontwikkelingen, alsmede de 'Europese dimensie'.

Blok 1: Introductie

 • Wat is privacy? Wat is gegevensbescherming?  Welke wetten zijn van belang?
 • Welke internationale en nationale privacywetgeving is van belang? Waar komt deze vandaan? Welke ontwikkelingen zien we daarin?
 • Welke kernbegrippen moet je kennen? Wat zijn persoonsgegevens, en wie is betrokkene of datasubject? Wat is verwerken van persoonsgegevens?
 • Wie is verwerkingsverantwoordelijke en wie verwerker? En wat zijn hun verantwoordelijkheden?
 • Wanneer is een Functionaris voor de gegevensverwerking verplicht en welke taken en verantwoordelijkheden heeft hij/zij?

Blok 2: Verplichtingen

 • Wat zijn de gevolgen van de toepasselijkheid van privacywetgeving?
 • Vereisten voor een rechtmatige gegevensverwerking: welke verwerkingsgrondslagen zijn er en welke zijn van belang voor VZ?
 • Wat is doelbinding? Wanneer is een verzameldoel voldoende welbepaald? Wanneer niet?
 • Wat zijn de bijzondere regels voor strafrechtelijke gegevens en andere ‘bijzondere gegevens’?
 • Hoe vertalen wettelijke verplichtingen zich naar de praktijk? We gaan op een praktische wijze doelen formuleren voor de zogenaamde beheersvoorzieningen.
 • Wat is de rol van de Autoriteit persoonsgegevens inzake handhaving en sancties?

Blok 3: Toepassing

 • Privacyreglementen en protocollen
 • Hoe ga je om met inzage verzoeken en klachten?
 • Wanneer en onder welke voorwaarden kunnen gegevens worden uitgewisseld en met wie?
 • Hoe kan ik het beste onderzoeken of voldaan wordt aan de verplichtingen die wet- en regelgeving stelt (self-assessment)?

Blok 4: Capita Selecta

Tijdens het laatste blok gaan we actief aan de slag met onderwerpen die helemaal zijn afgestemd op de eigen interesses en behoeften. Die onderwerpen zullen enigszins verweven zijn met de thema's in de voorgaande blokken:

 • Gebeurtenissenadministratie en GVPFI; Incidentenregister en PIFI
 •  Cameratoezicht en toegangsbeheersingssystemen
 • Employment-screening
 • Onderzoek naar vermeende onregelmatigheden door personeelsleden.

De opleiding wordt verzorgd door de heer mr. Felix Olijslager. 
Felix is eigenaar van het Informatiepunt voor Security en Recht (NISeR). Hij werkte jarenlang bij de politie, het Openbaar Ministerie en ING Bank. Zijn laatste functie was die van senior anti-fraud officer bij ING Bank. Als penvoerder en (mede)auteur is hij verantwoordelijk voor de totstandkoming van de Privacygedragscode voor particuliere onderzoekers (PPO) van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Felix Olijslager is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

 
Enkele reacties:
"Prima docent!"
"Zeker voor herhaling vatbaar."
"Een hele fijne training met uitgebreide info."
"Dank voor de leerzame dag!"
"Nuttig en interessant."
"Was gewoon goed."


Opleidingsprijs
€ 295,- incl. studiemateriaal, koffie/thee en lunch

Opleidingsduur
1 lesdag

Locatie/data 

Heeft u belangstelling voor deze opleiding, neem dan contact met ons op.

 

     

Opleidingsniveau: MBO+/HBO

Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

 

Terug naar overzicht