Opleiding Ontwikkelen met de veranderspiegel

De opleiding “Ontwikkelen met de veranderspiegel” is een vierdaags leertraject dat uw visie op veranderingsprocessen verder laat groeien en u concrete handvatten geeft om deze visie ook te realiseren. De opleiding is praktisch van aard en gaat uit van concrete ervaringen met veranderings- en ontwikkelprocessen van de deelnemers.  U krijgt alle ruimte uw eigen casus, ervaringen en dilemma’s in te brengen als basis van uw leerproces en dat van uw mede-deelnemers. Reflecteren is een sleutelbegrip bij veranderen en dat is ook zo in deze opleiding. U reflecteert op de processen die spelen en uw eigen rol en bijdrage daarin.

Naast de gezamenlijke bijeenkomsten krijgt elke deelnemer twee persoonlijke coachings- en adviesgesprekken aangeboden, waarin hij of zij zijn persoonlijke vragen en/of specifieke vraagstukken binnen de eigen organisatie aan de orde kan stellen.

De  opleiding is geschikt voor iedereen die betrokken is bij de sturing van veranderingsprocessen en behoefte heeft om zijn/haar inzichten en vaardigheden op dit terrein te vergroten.

Na afloop van de opleiding

  • weet u hoe u een helder beeld kunt vormen van de gewenste situatie en de daarbij behorende aanpak
  • weet u hoe u commitment kunt creëren en effectief kunt communiceren over een veranderings- of ontwikkeltraject
  • weet u welke concrete stappen u kunt zetten om een gewenste situatie te realiseren en zichtbaar te maken
  • kent u de succes- en faalfactoren  en de belemmeringen en kansen, en kunt u deze in de praktijk van uw organisatie herkennen
  • bent u in staat een analyse te maken m.b.t. effectiviteit van een veranderingsproces
  • beschikt u over een aantal methoden voor reflectie op veranderingsprocessen
  • heeft u inzicht in de meer verborgen patronen die van invloed zijn op een veranderingsproces
  • weet u hoe u mensen die de verandering moeten uitvoeren een actieve bijdrage kunt laten leveren, met een evenwicht in geven en nemen.

De veranderspiegel is een instrument dat ontwikkeld is door Helma Boerboom  (CO3) en Wouter van der Loon (Ithaca InterActie).  Dit op basis van hun ervaring met veranderingsprocessen in organisaties, ervaring met reflectieve leerprocessen en hun kennis van concepten en methodes met betrekking tot organisatieontwikkeling en -verandering. Helma en Wouter verzorgen ook deze opleiding.

In company
Op basis van deze opleiding kunnen wij u ook een in company traject aanbieden waarin wij u voorafgaand aan en tijdens een veranderingsproject begeleiden. Dit in company traject is maatwerk dat in samenspraak met u als klant wordt vormgegeven en wordt gepland. Wij sluiten daarbij aan bij uw veranderingsproces en uw specifieke situatie en vraagstukken.
 

Opleidingsprijs
informeer naar de actuele prijs.

Opleidingsduur
De opleiding bestaat uit vier dagen (acht dagdelen) en twee advies- en coachingsgesprekken van twee uur voor elke deelnemer.

Kennismaken met het instrument De Veranderspiegel kan in het eendaagse seminar De Veranderspiegel.

 

Neem contact op

Terug naar overzicht