BOA PHB Domein II - module 1: Wettelijke kaders milieu generiek (e-learning)

Direct inschrijven

Voor wie
Deze e-learning module is bedoeld voor buitengewoon opsporingsambtenaren in domein II. U bent, nadat u de opleiding BOA Basisbekwaamheid heeft afgerond, verplicht de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) domein II te volgen. De PHB bestaat uit vier modules. Wettelijke kaders milieu generiek (WKMg) is PHB-module 1. U kunt de PHB-modules in domein II in willekeurige volgorde volgen.

Onderwerpen
U volgt de module zelfstandig via het online SPV-Leerplein. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Algemene bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering
 • Wetboek van Strafrecht:
  • bepalingen in relatie tot de ambtenaar
  • vormen van deelneming aan strafbare feiten (natuurlijk persoon/rechtspersoon)
  • overtredingen en misdrijven (vernieling, verboden toegang voor onbevoegden, strafbare handelingen in staat van dronkenschap etc.)
 • Wetboek van Strafvordering:
  • bepalingen met betrekking tot de BOA en zijn opsporingsbevoegdheden
  • bepalingen met betrekking tot wie bevoegd zijn ten aanzien van het opsporen van strafbare feiten en de posities van de verschillende rollen van spelers in het strafproces (College van Procureurs-Generaal, Openbaar Ministerie, officier van justitie, hulpofficier van justitie en de rechter-commissaris)
 • Besluit BOA (BBO)
 • Politiewet 2012
 • Sfeerovergang tussen toezicht en opsporing (bestuursrecht en strafrecht)
 • Samenwerking met de politie, omgevingsdiensten en overige ketenpartners

Doelen
Na afloop van de module WKMg bent u voldoende voorbereid om het landelijk examen bij ExTH met succes te kunnen afleggen. Daarnaast kunt u de in de opleiding opgedane kennis toepassen in uw eigen praktijk.

Insteek/benadering*
U volgt deze module in de vorm van e-learning. Dit betekent dat u toegang krijgt tot het online leerplein van SPV, waar u de lesstof geheel zelfstandig bestudeert. Op dit leerplein vindt u verder oefenvragen en proefexamens. U heeft 1 jaar de tijd om de module te doorlopen.

* U kunt deze module ook klassikaal volgen.

Afronding
U sluit deze PHB-module af met een digitaal theorie-examen (meerkeuzevragen), dat wordt afgenomen door ExTh. Hoe u zich voor het examen kunt aanmelden, leest u hier.

Opleidingsprijs
€ 235,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. examenkosten.
Wilt u naast het digitale studiemateriaal ook een fysiek lesboek ontvangen, dan geldt daarvoor een meerprijs van € 65 (exclusief verzendkosten)
Examenkosten (ExTH):  € 92,00
Prijzen vrijgesteld van btw.

BEGELEIDING DOCENT OP AFSTAND
Wilt u bij het e-learning pakket de mogelijkheid hebben om af en toe een docent te kunnen raadplegen, kies dan voor E-learning met docentbegeleiding op afstand. De kosten hiervan zijn € 350,- .

Opleidingsduur
Doorlooptijd: 1 jaar toegang tot het SPV-Leerplein
Studie-uren: 20-40 uur

 

     

Opleidingsniveau: MBO-3

Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

 

 

Direct inschrijven

Terug naar overzicht