Cursus Impact Privacy-wetgeving op Leerplicht/RMC

Sinds 25 mei 2018 is de wetgeving rondom privacy van toepassing, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Maar welke impact heeft deze wetgeving op het werk van leerplichtambtenaren en RMC trajectbegeleiders? Wat mag wel/niet met inachtneming van de AVG?

  • Welke ‘extra’ informatie, die een docent over een leerling vertelt, mag in het dossier?
  • Mag je contact opnemen met een gezinscoach voor nadere toelichting?
  • Mag je gegevens rondom ziekte en schorsing vastleggen?
  • Welke gegevens mag je uitwisselen met ketenpartners?

Inhoud

Tijdens deze interactieve en praktijkgerichte cursusdag worden de onderwerpen behandeld die je moet weten om de werkzaamheden onder de AVG juridisch juist uit te voeren. De opzet van de cursus sluit aan bij de informatie over de AVG vanuit Ingrado.

Algemene basiskennis / juridische kaders

Wat is het privacy paradox? Je leert de achtergrond van de nieuwe wetgeving, wat wordt verstaan onder de privacy paradox en privacy binnen de nieuwe regelgeving. Wanneer vallen gegevens onder de privacywetgeving? Welke kernaspecten zijn van belang voor de leerplicht/RMC ambtenaren?

Wat is de impact op de leerplicht/RMC organisatie?

Hier wordt aandacht besteed aan de borging van de AVG in de organisatie. Welke voorbereiding vraagt de AVG voor leerplicht/RMC? Wat is de taak van de Functionaris Gegevensbescherming en op welke wijze stem je hiermee af? Wat wordt verstaan onder privacybeleid? Hoe maak je een register van verwerkingen op? Welke werkprocessen moet je mogelijk gaan aanpassen?

Verwerken van gegevens

Bij leerplicht en RMC worden veel persoonlijke gegevens verwerkt en opgeslagen. Tijdens dit onderdeel gaan we dieper in op welke typen persoonsgegevens de wet onderkent. Welke gegevens mogen leerplicht/RMC verwerken en op basis van welke wettelijke grondslag gebeurt dit? Je leert hoe je moet omgaan met dataminimalisatie en ziet welke impact dit uiteindelijk heeft op de dagelijkse praktijk.

Rechten van betrokkenen

Welke rechten hebben de leerlingen en hun ouders met betrekking tot verzamelde gegevens? Aan welke vragen moet de leerplicht/RMC in dit kader voldoen?

Casussen uit de praktijk

Aan de hand van het bespreken van een aantal casussen leer je snel welke afwegingen je moet maken om te bepalen of je wel of niet mag werken met de persoonsgegevens die je ontvangen hebt. Wat zijn de grijze gebieden, wat mag en moet vooral wél?

Opleidingsprijs
Op aanvraag

Opleidingsduur
Lesdagen: 1 dag

Deze opleiding wordt uitsluitend in company verzorgd. Voor informatie neem contact met ons op.

 

     

Opleidingsniveau: MBO-4

Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

 

Neem contact op

Terug naar overzicht