Opleiding BOA PHB Domein II - module 3: Sanctionerend optreden / groen

Direct inschrijven

Module 3 van het PHB-examen in Domein II wordt afgenomen per kleurspoor. Wij bieden opleidingen aan voor kleurspoor grijs en groen. Deze informatie betreft kleurspoor groen.

Het examen in kleurspoor groen behelst een bekeuringsgesprek dat de kandidaat houdt met een verdachte in het bos /de vrije natuur. Hij/zij krijgt één van vijf casussen aangeboden. De kandidaat bekeurt de verdachte en maakt ter plaatse een combibon op.

In de opleiding wordt aandacht besteed aan het opmaken van een combibon en het houden van een bekeuringsgesprek, in ieder geval m.b.t. deze vijf casussen. In de opleiding oefent de cursist het voeren van het bekeuringsgesprek voor elk van de vijf casussen met behulp van een acteur. 
Tijdens de opleiding komen de vijf examencasussen ook juridisch inhoudelijk aan de orde. Dat betreft de onderstaande artikelen en feitcodes uit het feitenboekje:

1. Storten van afvalstoffen Wet milieubeheer Art. 10.2 /  feitcode H 025
2. Handelen in strijd met geslotenverklaring Wegenverkeerswet 1994 /  feitcode R 550a
3. Zich begeven buiten wegen en paden Wetboek van Strafrecht Art. 461 /  feitcode D 537
4. MTB-er op verboden grond Wetboek van Strafrecht Art. 461 /  feitcode D 537
5. Vissen zonder VISpas Visserijwet 1963 Art. 21 en 55 /  feitcode H 645 a

Het examen voor kleurspoor Groen duurt 40 minuten.

Opleidingsprijs

€ 750,- incl. studiemateriaal, koffie/thee en lunch (vrijgesteld van btw)
Examenkosten (ExTH):  € 215,00
Prijzen vrijgesteld van btw.

Opleidingsduur
Lesdagen: 3 dagen

Locatie/data

Waar Wanneer
Vaassen 11, 18 en 25 november 2019

 

Direct inschrijven

Neem contact op

Terug naar overzicht