Opleiding Fraudeonderzoeker gemeente (WMO/Jeugdwet)

Fraude met geld dat is bedoeld voor zorgbehoevenden is een serieus maatschappelijk probleem. Het gaat bij fraude in de regel om het opzettelijk onrechtmatig declareren van zorg die niet volledig of soms zelfs helemaal niet is geleverd. De effecten daarvan reiken verder dan alleen de directe financiële schade voor de gemeente. Door fraude vloeien de schaarse middelen voor de zorg weg naar fraudeurs en komen deze niet ten goede aan zorgbehoevenden. Dit schaadt de betaalbaarheid van de zorg, leidt tot maatschappelijke onrust en kan ook het stelsel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugdwet anderszins ondermijnen. Deze opleiding staat in het teken van fraudebeheersing door gemeenten.

Voor wie
Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van gemeenten die belast zijn met de uitvoering en naleving van de WMO en de Jeugdwet (beleidsmedewerkers, toezichthouders WMO en Jeugdwet) en medewerkers van de afdeling bijzonder onderzoek (sociale recherche) die belast zijn met het onderzoeken en de afhandeling van mogelijke fraudezaken.

Onderwerpen
De opleiding Fraudeonderzoeker gemeenten (WMO / Jeugdwet) bestaat uit een e-learning module waarin een concrete praktijkcasus wordt uitgewerkt en zeven klassikale bijeenkomsten.

Klassikale bijeenkomsten
Tijdens de klassikale bijeenkomsten reflecteert u op wat u in de e-learning module heeft gedaan en geleerd en maakt u een verdiepingsslag. Daarnaast kunt u tijdens de bijeenkomsten kennis delen, vragen stellen en in gesprek gaan met uw medecursisten.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Wetgeving specifiek (WMO en Jeugdwet)
 • Gegevensuitwisseling en privacy
 • Verantwoording van het onderzoek (rapporteren)
 • Observatie
 • Materieel strafrecht
 • Gespreksvaardigheden
 • Confrontatie
 • Bestuursrechtelijke en strafvorderlijke bevoegdheden
 • Bestuursrechtelijke besluitvorming
 • Open bronnen onderzoek

Praktijkcasus
Aan de hand van een praktijkcasus WMO behandelt u de volgende onderwerpen:

 • Signaleren van fraude
 • Beoordelen van het fraudesignaal op onderzoekswaardigheid
 • Uitvoeren van het onderzoek
 • Afwikkelen van de fraude
 • Evalueren van de fraude

De praktijkcasus wordt geëvalueerd aan de hand van het dossier dat u van de casus heeft opgebouwd en inlevert en dat door de docent wordt beoordeeld.

Naslagwerk
Op het leerplein wordt het Handboek fraudebeheersing door gemeenten (WMO / Jeugdwet) aangeboden. Dit handboek gebruikt u voor het maken van de praktijkcasus en kunt u gebruiken als naslagwerk.

Insteek/benadering
U bestudeert de theorie die nodig is voor het maken van de praktijkcasus zelfstandig online (e-learning), maar u wordt ondersteund door klassikale bijeenkomsten waarin wordt ingegaan op de tactiek van het onderzoek en waarbij communicatieve aspecten aan de orde komen en getraind worden en waarin een verdiepingsslag gemaakt wordt. U wordt zowel in de digitale leeromgeving als in de bijeenkomsten begeleid door docenten die de werkpraktijk kennen.

Klik hier voor de opzet van de klassikale bijeenkomsten.

Doelen
Na afloop van deze opleiding heeft u kennis opgedaan over verschillende vormen van fraude waarmee de gemeente bij de uitvoering van de WMO en Jeugdwet in aanraking komen. U heeft inzicht in de wettelijke kaders, bent in staat een fraude te onderzoeken en hiervan een gedegen onderzoeksrapport te vervaardigen en kunt maatregelen adviseren ter voorkoming van fraude.

 
Enkele reacties van cursisten:
"Uitstekende docenten."
"Mooie combi tussen theorie en praktijk."
"De casus is zeer nuttig. Je leert veel van de fouten die je maakt."
"Sluit goed aan bij de dagelijkse praktijk."
"Fijne samenwerking met de docenten."

 

Opleidingsprijs
€ 2490,00 incl. lesmateriaal en arrangementskosten

Opleidingsduur
Lesdagen: 7 dagen

Locatie/data

Waar Wanneer
Vaassen Data nog niet bekend
 

     

Opleidingsniveau: MBO+/HBO

Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

 

 

Neem contact op

Terug naar overzicht