Cursus AVG en Wpg voor BOA's

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wetgeving rondom privacy van toepassing. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarnaast is er voor opsporingsgegevens een nieuwe Wet politiegegevens (Wpg) van kracht. De Wpg wordt ook van toepassing op gegevens die door buitengewoon opsporingsambtenaren worden verwerkt.

Inhoud
Tijdens deze cursusdag wordt de veranderde privacywetgeving sinds 25 mei 2018 voor BOA’s behandeld. Het programma gaat in op de wet- en regelgeving, de achtergronden en parlementaire geschiedenis om een beter begrip te kunnen hebben van het doel en de strekking van dit onderwerp.

Voor wie
Deze cursus is bedoeld voor BOA’s en toezichthouders die werken in het openbare domein en meer inzicht willen krijgen in de wettelijke kaders van de verwerkingsgronden en het verstrekken en zelf vorderen van gegevens.

Onderwerpen

 • Van de Wbp naar de AVG en Wpg: de regelgeving zoals die nu van toepassing is (Toezicht – AVG) en (Opsporing - Wpg)
 • De verschillen tussen het oude en het nieuwe regime
 • Verdieping in het Toezicht
 • Verdieping in de Opsporing
 • Algemeen de verwerkingsgronden: welke gegevens - welke grondslag?
 • Wettelijk kader voor de verwerkingsgronden
 • Het verstrekken van gegevens en het zelf vorderen van gegevens
 • Wijzigingen in de gegevensuitwisseling tussen opsporingsdiensten
 • Rol en taken van de aan te stellen “bevoegd functionaris”
 • Het register van verwerkingen (toegang/toegankelijkheid/wijze registreren)
 • Wanneer is overgang van gegevens vanuit het Toezicht naar de Opsporing mogelijk?
 • De verplichtingen van de Toezichthouder/werkgever (de  zogenaamde ‘verantwoordelijke’)
 • Praktijkvoorbeelden: wat mag wel en wat niet binnen de AVG en de Wpg?

Doelen
Tijdens deze interactieve en praktijkgerichte cursusdag worden handvatten aangereikt om de werkzaamheden onder de AVG en Wpg juridisch juist uit te voeren. U heeft beter begrip van de wet- en regelgeving en weet hoe u gegevens kan verstrekken en zelf vorderen.

Over de trainer
Deze opleiding wordt verzorgd door Fred Kaijser. Fred is fiscaal jurist (specialisatie fiscaal strafrecht en formeel recht) en vele jaren lid geweest van de Toetsingscommissie BOA van de Belastingdienst. Waarvan de laatste jaren als voorzitter. Hij is meer dan 20 jaar Boetefraudecoordinator/contactambtenaar geweest bij de Douane (Domein VI) en heeft aan vele overleggen op het Ministerie van Veiligheid en Justitie op dit specifieke terrein deelgenomen. Fred is daardoor een ervaringsdeskundige bij uitstek. Inmiddels is Fred zelfstandig belastingadviseur en auteur/docent op meerdere rechtsgebieden.

Opleidingsprijs
€ 285,- incl. studiemateriaal, koffie/thee en lunch

Opleidingsduur
1 dag


Deze opleiding wordt uitsluitend in company aangeboden. Wilt u informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op!

 

     

Opleidingsniveau: MBO-3

Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

 

Neem contact op

Terug naar overzicht