Opleiding BOA PHB Domein II - module 4: De-escalerend optreden

Direct inschrijven

De module De-escalerend optreden is onderdeel van de Permanente Her- en Bijscholing in domein II. In deze module staat communicatie centraal. Het gaat erom dat de cursist in een gesprek kan laten zien dat hij/zij kan omgaan met instrumentele agressie, en grenzen stelt aan dergelijk ongewenst gedrag. Daarnaast is het belangrijk om begrip te tonen voor eventuele emoties, professioneel te reageren, de relatie werkbaar te houden en waar nodig dienstverlenend op te treden.

Waar het in de modules Sanctionerend Optreden voornamelijk gaat om het omgaan met frustratieaggresie, gaat het in deze module veel meer om het begrenzen van instrumentele agressie. Dat vraagt om de inzet van specifieke gesprekstechnieken.

De casuïstiek is niet gericht op een bekeuringsgesprek, maar op bijvoorbeeld een situatie van een wegafzetting waarbij de cursist geconfronteerd wordt met een acteur in de rol van burger die het niet eens is met die afzetting. Deze acteur vertoont instrumenteel agressief gedrag dat om begrenzing vraagt.

Er wordt onder meer gekeken naar:
- bewuste en onbewuste communicatie
- verbale en nonverbale communicatie
- miscommunicatie en ruis
- communicatiemodellen
- interactiestijlen
- schakelen in communicatieniveaus
- actief luisteren
- algemene gesprekstechnieken
- slecht-nieuws gesprekken
- omgaan met agressie
- zelfcontrole
- juridische aspecten.

Opleidingsprijs
€ 625,- incl. studiemateriaal, koffie/thee en lunch (vrijgesteld van btw)
Examenkosten (ExTH):  € 215,00
Prijzen vrijgesteld van btw.

Opleidingsduur
Lesdagen: 2 dagen 

Locatie/data

Waar Wanneer
Vaassen 2 en 9 februari 2021
Schijndel 11 en 18 maart 2021
Vaassen 1 en 8 juni 2021
Schijndel 17 en 24 juni 2021

  

Opleidingsniveau: MBO-3

Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

Direct inschrijven

Neem contact op

Terug naar overzicht