Summer school: Themadag toezichthouders en privacy

De AVG, de Uitvoeringswet AVG, de Wet politiegegevens (Wpg) de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (WJSG), het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS), het wetsvoorstel Wet Bevordering Samenwerking Rechtmatige Zorg (Wbsrz) en vele andere sectorale wetten geven de kaders aan voor het omgaan met persoonsgegevens, gegevensuitwisseling en het toepassen van onderzoeksmethoden door toezichthouders die niet in de Algemene wet bestuursrecht geregeld zijn.

Tijdens deze themadag komen de praktijk en de theorie samen. Op een praktische manier en met voorbeelden wordt het juridisch kader voor het omgaan met persoonsgegevens, gegevensuitwisseling en het toepassen van bijzondere onderzoeksmethoden die inbreuk kunnen maken op de persoonlijke levenssfeer toegelicht. Aan het eind van de dag zijn de deelnemers in voldoende mate in staat zijn om zelf aan de slag te gaan met deze ingewikkelde materie. Daarbij zoeken we naar mogelijkheden, zonder dat we de beperkingen onvermeld laten. 

Voor wie
Deze themadag is bedoeld voor toezichthouders van gemeenten, provincies, landelijke inspectiediensten zoals de NVWA, Inspectie SZW, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Leefomgeving en Transport, alsmede marktoezichthouders (zoals de AFM, DNB en de ACM), hun beleidsmedewerkers en juridisch adviseurs.

Programma
Het programma bestaat uit vier lesblokken met telkens een ander accent (twee in de ochtend en twee in de middag)

Blok 1

 • Privacyprincipes en uitgangspunten
 • De beginselen van de  (AVG) en de Uitvoeringswet AVG en de praktische toepassing daarvan
 • Samenhang in wet- en regelgeving

Blok 2

 • Omgaan met bijzondere persoonsgegevens en het BSN
 • Het toepassen van dataminimalisatieprincipes in boeterapporten en verslagen
 • Het gebruik van algoritmes en bestandsvergelijkingen

Blok 3

 • Gegevensuitwisseling tussen de toezichthouder en andere (private) partijen (omdat de wet dat mogelijk maakt, omdat art. 6 lid 4 AVG toegepast kan worden, of omdat gebruik gemaakt kan worden van de “rotonde”)
 • Het verkrijgen van gegevens van opsporingsambtenaren en het OM voor de uitvoering van het toezicht
 • Het dilemma van de toezichthouder die ook BOA is
 • Het verdere gebruik van met toezicht verkregen gegevens in de bestuurlijke context van het bestuursorgaan ( “binnengemeentelijke gegevensuitwisseling”)

Blok 4

 • Het toepassen van onderzoeksmethoden die niet in de Algemene wet bestuursrecht gereguleerd zijn, zoals het verrichten van heimelijke waarnemingen, het gebruik van technische hulpmiddelen daarbij (camera’s en track & trace), proefaankopen en pseudoklant.
 • De rechten van de betrokkene

Datum: dinsdag 25 augustus 2020 (10.00-16.00 uur)
Plaats: SPV Vaassen
Docent: Felix Olijslager
Mr. Felix Olijslager is eigenaar van het Informatiepunt voor Security en Recht (NISeR). Hij werkte daarvoor bij de politie, het Openbaar Ministerie en ING Bank en is al jaren freelance docent bij SPV. Hij is gespecialiseerd in de AVG en is medeauteur van uitwisselingsprotocollen en privacygedragscodes.

Opleidingsprijs
€ 195,-  inclusief koffie/thee, koek, zomerse lunch en (alcoholvrije) zomercocktail

 

Neem contact op

Terug naar overzicht