Cursus Civiel recht

Voor wie
Werkt u als ambtenaar bij een intake en serviceorganisatie of in de buitendienst? Bijvoorbeeld als (hoofd)agent of buurtregisseur? Dan is de opleiding Civiel recht voor u bedoeld.

Onderwerpen
Tijdens deze praktijkgerichte cursus gaat u in op diverse relevante thema’s op het gebied van civiel recht. Centraal staan vragen waar u in uw werksituatie steeds meer mee te maken kunt krijgen.

Thema’s die aan de orde komen:

  • goederen- en verbintenissenrecht
  • personen- en familierecht

Aanvullende thema's op de tweede dag (specifiek voor (hoofd)agenten en buurtregisseurs):

  • adoptie
  • straatverbod
  • onderbewindstelling
  • procesrecht
  • kanton- en gerechtsprocedure
  • deurwaarder

Doelen
De cursus Civiel recht biedt u (meer) inzicht in de belangrijkste regels van het civiel recht in ons land. Die kennis helpt u om uw dagelijkse werkzaamheden efficiënter en effectiever uit te voeren.

Afronding
Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

Opleidingsduur
Lesdagen: 1 of 2 dagen (afhankelijk van de doelgroep).

Heeft u belangstelling voor deze opleiding? Neem dan contact met ons op.

Terug naar overzicht