Training Omgaan met Agressie

Voor wie
Deze training is bedoeld voor medewerkers die in hun werk te maken hebben met agressief of grensoverschrijdend gedrag of de kans lopen dat dit gebeurt. Te denken valt aan docenten en andere medewerkers binnen het onderwijs, medewerkers bij woningcorporaties of gemeenten, maar ook toezichthouders, politiemedewerkers, beveiligers etc. *)

Onderwerpen
U kunt rekenen op een inhoudelijk en praktisch programma. U leert dreiging te verminderen en escalatie te voorkomen. Het motto is "je hoofd erbij houden". Sleutelwoorden in de training zijn:

 • Zelfcontrole
 • Zelfbeheersing
 • Contact maken
 • Beïnvloeding
 • Escalatie (voorkomen van)
 • Veiligheid
 • Duidelijkheid

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Welke reacties agressie kan oproepen
 • Hoe u adequaat kunt reageren
 • Wat u kunt of moet doen bij agressief gedrag
 • Hoe u negatieve ervaringen kunt verwerken (persoonlijk en/of als team)
 • Wat u kunt of moet doen als collega’s agressief worden benaderd.

Naast bondige theorie (agressievormen, welzijn en preventie) is er veel ruimte voor de praktijk. U traint praktische vaardigheden in simulaties met professionele acteurs.

Insteek/benadering
Onze aanpak agressie richt zich op instrumentele agressie, frustratie-agressie en onbeheerste agressie. Bij de laatste vorm is vaak sprake van alcohol en/of drugs. Via ons eigen leermodel krijgt u snel inzicht.

Ons opleidingsprogramma is afgestemd op de aard en de risico’s van uw werk en uw functie. Daarbij gaan we ook uit van de procedures in uw organisatie omtrent geweld en agressie. Bovendien houden wij rekening met uw persoonlijke kenmerken en uw specifieke werksituatie (casussen), uw kennis en uw vaardigheden. Zo bent u verzekerd van maatwerk.

Doelen
Met zelfcontrole handelen in dreigende situaties en een 'normale' communicatie weer mogelijk maken. Dát is wat u kunt na het volgen van deze training. U bent (nog beter) in staat om adequaat te reageren en in te spelen op risicovolle situaties tijdens uw werk.

Afronding
Na afloop van deze opleiding krijgt u een certificaat van deelname.

Accreditatie BAMw
Deze agressietraining is geaccrediteerd door het Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw). Deelname aan deze training levert 3,3 registerpunten op voor maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen die in het BAMw zijn geregistreerd. 

Opleidingsduur
Lesdagen: 1 dag

Locatie/data

Deze opleiding wordt uitsluitend incompany aangeboden. Voor meer informatie, neem contact met ons op.

     

Opleidingsniveau: MBO-3

Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

Neem contact op

Terug naar overzicht