Opleiding Controleur Openbare Ruimte

Voor wie
Deze opleiding is bestemd voor Buitengewoon opsporingsambtenaren die als toezichthouder en handhaver (gaan) werken in de openbare ruimte (BOA domein I).

Onderwerpen
Deze brede opleiding behandelt de volgende thema’s:

 • Algemene Wet Bestuursrecht
 • Algemene Plaatselijke Verordening
 • Afvalstoffenverordening
 • Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV), Wegenverkeerswet  (WVW) 1994
 • Wet Mulder
 • surveillanceplan
 • opvattingen over handhaving en toezicht
 • publieksvriendelijk optreden
 • omgaan met agressie
 • invullen van een combi-bon
 • opmaken van een proces-verbaal van bevindingen

Insteek/benadering
Naast theoretische vakkennis besteedt u in deze opleiding veel aandacht aan de praktijk. Tijdens de praktijklessen traint u het invullen van een combi-bon, het opmaken van een proces-verbaal en uw optreden in het publiek domein. Dat gebeurt in samenwerking met een professionele acteur.

Doelen
Na deze opleiding kunt uw taak als Controleur Openbare Ruimte zelfstandig uitvoeren. U heeft de juiste beroepshouding en beschikt over voldoende communicatieve vaardigheden.

Afronding
U rondt de opleiding af met een theorie-examen en een praktijkexamen.
Deze examens worden afgenomen door examenbureau Exapol.

Opleidingsprijs
€ 2.775,00 (incl. studiemateriaal, arrangementskosten)
Examenkosten € 440,00.

Opleidingsduur
Lesdagen: 66 uur
Studie-uren: 17 uur

Heeft u belangstelling voor deze opleiding? Neem dan contact met ons op.

 

 

     

Opleidingsniveau: MBO-3

Vereiste vooropleiding: Geen vooropleiding vereist

Terug naar overzicht