BOA PHB Domein I - module 3: Sanctionerend optreden (SO)

Direct inschrijven

Voor wie
Bent u werkzaam als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in de Openbare ruimte Domein I? Dan bent u, nadat u de opleiding BOA Basisbekwaamheid heeft afgerond, verplicht de Permanente- Her en Bijscholing (PHB) voor Domein I te volgen. De PHB bestaat in totaal uit vier modules. Sanctionerend optreden is PHB module 3.

Onderwerpen
Deze module duurt twee dagen. Communicatie is een belangrijk onderdeel. Aan bod komen onder andere:

  • uw eigen opvattingen over handhaving en toezicht
  • publieksvriendelijk optreden
  • corrigerend optreden (juridische achtergronden)
  • omgaan met agressie
  • surveillance
  • professionele beroepshouding en uitstraling
  • waarschuwings- en bekeuringsgesprekken
  • samenwerken met derden: medewerkers van politie, ambulancediensten, brandweer
  • communiceren met de meldkamer
  • invullen van de combi-bon

Insteek/benadering
Uw optreden in het publiek domein wordt getraind tijdens praktijklessen in samenwerking met een professionele acteur. Omdat in bepaalde situaties ook de schriftelijke vastlegging van belang is, wordt geoefend in het invullen van een combibon.

Doelen
Na afloop van de module Sanctionerend optreden kunt u toezien op de orde en veiligheid in het publieke domein. U bent in staat om adequaat op te treden bij incidenten en calamiteiten, en zo nodig back-up te regelen. U kunt helder communiceren met de meldkamer, de politie en uw collega’s. Hierbij creëert u een veilige werksituatie voor uzelf en andere betrokkenen. 

Afronding
U rondt deze PHB-module af met een praktijkexamen dat wordt afgenomen door ExTH. Onderdeel daarvan is een praktijkcasus die u samen met een trainingsacteur speelt. Ook het invullen van een combibon behoort tot het praktijkexamen. Voor meer informatie over het aanmelden voor dit examen, kijk hier.

 
Enkele reacties van cursisten:
"Het sluit goed aan bij wat BOA's op straat tegenkomen."
"Erg betrokken docent."
"Ik heb de opleiding als zeer plezierig ervaren."
"De lessen worden bijzonder goed voorbereid."
"De docent kon enorm veel praktijkvoorbeelden aanhalen."


Opleidingsprijs
€ 625,00 (incl. studiemateriaal en arrangementskosten)
Examenkosten (ExTH): € 215,00 (vrijgesteld van btw)

Opleidingsduur
Lesdagen: 2 dagen
Studie-uren: 10 uur

Locatie/data

Waar Wanneer
Vaassen, De Meern, Schijndel 6 en 20 september 2019
Vaassen, De Meern, Schijndel 19 november, 3 december 2019

 

Direct inschrijven

Terug naar overzicht